Ga naar belangrijkste inhoud.

Module: ‘Versterken tandemrelatie’ 

Module: ‘Versterken tandemrelatie’ 

Wat heb jij als professional nodig?

Deze module wordt begeleid door methodiekondersteuners die tijd en ruimte maken om de dialoogmethodiek (de professionele dialoog) te integreren in jullie werkrelaties. Dit kan zowel door coaching als door supervisie.

Wat houdt de module ‘Versterken tandemrelatie’ in?

De dialoogmethodiek van de professionele dialoog is leerbaar. Dat leren bestaat uit een aantal bijzondere elementen. Het is een intensief leerproces dat bestaat uit een krachtgerichte, gelijkwaardige en onderzoekende basishouding.

We creëren een vrije ruimte met emancipatorische insteek waarbij de deelnemers worden aangemoedigd om de eigen krachten te zien en te ontwikkelen. De deelnemers onderzoeken de eigen manier van waarnemen en betekenisgeving.

De dialoog heeft verder als doelstelling reflecteren en vergroten van reflectieve vermogens.  

Om de tandemrelatie te bevorderen is het belangrijk dat collega’s op gelijkwaardige voet vraagstukken uit de eigen werkpraktijk op een methodische manier bespreken en onderzoeken. Door samen te werken aan vraagstukken, verhogen we professionaliteit. Luisteren naar elkaar en zich verplaatsen in de belevingswereld van de ander is bevorderlijk voor de tandemrelatie. Hiervoor dienen we expliciet tijd en ruimte voor te maken en in te bouwen in ons werkproces.

Naast het inzetten op communicatieve vaardigheden, wordt er tijdens deze module ook ingezet op basishouding van openheid, gelijkheid en kritisch bewustzijn. 

Bron: Van levenservaring tot ervaringsdeskundigheid, didactiekboek

Voor wie is deze module geschikt?

  • Voor (vrijwillige) ervaringsdeskundigen (bij erkende armoedeorganisaties) 
  • Voor tandempartners van (vrijwillige) ervaringsdeskundigen (bij erkende armoedeorganisaties)  
  • Voor tandempartners van (vrijwillige) opgeleide ervaringsdeskundigen uit het werkveld 

Interesse?

Wens je meer info over dit aanbod? Neem dan contact op met ons via de contactpagina:

Contacteer ons


Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen