Ga naar belangrijkste inhoud.

Module: ‘Intervisie ervaringsdeskundigen in het werkveld’

Module: ‘Intervisie ervaringsdeskundigen in het werkveld’

Tijdens deze module nemen we tijd en ruimte om te reflecteren over het eigen handelen in functie van de te bereiken werkgerelateerde doelen.

Wat houdt de module ‘Intervisie ervaringsdeskundigen in het werkveld’ in?

Offline

In een gefaciliteerd rondetafelgesprek met 4 tot 10 deelnemers gaan we in op vragen zoals: ‘Hoe ervaringskennis binnenbrengen in de eigen werking? Hoe versterken van coachende vaardigheden?… ‘  

De deelnemers brengen beurtelings een praktijksituatie uit het werkveld, in beeld. De rol van deLink is het op gang brengen en begeleiden van het gesprek. We leggen verborgen beelden, waarden en normen, drempels en mogelijkheden op tafel. Er wordt tijd en ruimte gemaakt voor persoonlijke reflectie, uitwisseling en interactie met elkaar.

Online

Hoewel intervisie online opzetten extra uitdagingen kent, hebben we een aantal methodieken ontwikkeld om online de module te kunnen aanbieden. Het wegvallen van non-verbale communicatie in de tussentijd (de tijd waarin we elkaar doelloos ontmoeten en spontaan contact maken) ondervangen we met interactieve werkvormen. 

Voor wie is deze module geschikt?

Deze module (zowel online, als offline) is voor ervaringsdeskundigen die al enige werkervaring hebben.

Interesse?

Wens je meer info over dit aanbod? Neem dan contact op met ons via de contactpagina:

Contacteer ons


Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen