Ga naar belangrijkste inhoud.

Studiedag 30 mei 2023: ‘Op het kruispunt van maatschappelijke ongelijkheid en privileges’

Studiedag 30 mei 2023: ‘Op het kruispunt van maatschappelijke ongelijkheid en privileges’

Deze studiedag is inmiddels verstreken. Ontdek hieronder het e-zine, alsook alle informatie omtrent de studiedag.

Studiedag 30 mei in het Huis van het Nederlands in Brussel: 'Op het kruispunt van maatschappelijke ongelijkheid en privileges'

Lees hieronder het verslag van de studiedag

Het verslag is momenteel nog in opmaak. Van zodra beschikbaar, kan je het hier terugvinden.

Waarom organiseert deLink studiedagen?

De studiedagen zijn gericht op alle mensen die zich als ervaringsdeskundige, vrijwillig of professioneel inzetten in organisaties of bij overheden, en hun (nauwe) collega’s. Het doel is om aandacht te hebben voor gedeelde ervaringen van ervaringsdeskundigen uit verschillende welzijnssectoren. Wij willen ervaringsdeskundigen en hun collega’s prikkelen om hun blik te blijven verruimen om zelf (in team) verder stappen te kunnen zetten om zich in de aangeboden thema’s te verdiepen en het gemeenschapsgevoel tussen ervaringsdeskundigen en hun organisaties versterken. 

Wat houdt de studiedag op 30 mei 2023 over kruispuntdenken in?

Op deze studiedag staan we als ervaringsdeskundige en als collega van een ervaringsdeskundige stil bij de oorzaken en de gevolgen van maatschappelijke ongelijkheid en privileges die je als persoon wel of niet hebt door je sociale identiteit (= afkomst, leeftijd, lichaam, genderidentiteit, …). We staan stil bij de vraag: “Hoe maakt onze identiteit ons meer of minder kwetsbaar voor vormen van discriminatie en sociale uitsluiting?”. Verder denken we na over hoe ‘kruispuntdenken’ ons kan versterken in onze job als ervaringsdeskundige. Wat is het belang van ervaringsdeskundigheid hierin? Welke mogelijkheden zien we om kruispuntdenken toe te passen binnen onze job? 

Het programma

  • 9u00-9u10: Onthaal
  • 9u10-9u40: We starten de dag met een verwelkoming en toelichting van de opzet en het doel van de dag.
  • 9u30-11u00: Anneline Geerts van Uit de Marge zal uiteenzetten wat kruispuntdenken betekent.
  • 11u00-11u15: Pauze
  • 11u15-12u30: We nodigen drie collega’s ervaringsdeskundigen uit verschillende sectoren (deLink, GRIP vzw en Herstelacademie) uit voor een panelgesprek. Tijdens het panelgesprek komen vragen aan bod, zoals: “Kan kruispuntdenken je versterken in je job als ervaringsdeskundige?”, “Welke mogelijkheden zie je om kruispuntdenken toe te passen binnen je job?”
  • 12u30-13u30: Lunchpauze met broodjes
  • 13u30-15u45: Dialoogtafels: in de namiddag kan je aanschuiven bij een dialoogtafel. Door ervaringen uit de praktijk te verzamelen, te bespreken en te onderzoeken, komen we tot collectieve ervaringskennis. Zodoende maken we de kracht van ervaringskennis zichtbaar.  
  • 15u45-16u15: Gezamenlijke afsluit, met een korte samenvatting van de dialoogtafels.

Locatie

Huis van het Nederlands, Philippe de Champagnestraat 23, 1000 Brussel

Wegbeschrijving: https://goo.gl/maps/LiyGUnDFMcrbtd3t7

Prijs van de studiedag

De prijs van de studiedag bedraagt €50, inclusief broodjeslunch.

Hoe kan je je inschrijven?

Je kan je niet langer inschrijven voor deze studiedag.

Benieuwd naar de inhoud van de vorige studiedagen?


Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen