Ga naar belangrijkste inhoud.

Studiedag 9 juni 2022: ‘Herstel, Empowerment & Ervaringsdeskundigheid’

Studiedag 9 juni 2022: ‘Herstel, Empowerment & Ervaringsdeskundigheid’

Deze studiedag is inmiddels verstreken. Ontdek hieronder het e-zine, alsook alle informatie omtrent de studiedag.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

E-zine van de studiedag

Lees hier het e-zine van de studiedag 9 juni 2022 – Herstel, Empowerment & Ervaringsdeskundigheid

Waarom organiseert deLink studiedagen?

De studiedagen zijn gericht op alle mensen die zich als ervaringsdeskundige, vrijwillig of professioneel inzetten in organisaties of bij overheden, en hun (nauwe) collega’s. Het doel is om aandacht te hebben voor gedeelde ervaringen van ervaringsdeskundigen uit verschillende welzijnssectoren. Wij willen ervaringsdeskundigen en hun collega’s prikkelen om hun blik te blijven verruimen om zelf (in team) verder stappen te kunnen zetten om zich in de aangeboden thema’s te verdiepen en het gemeenschapsgevoel tussen ervaringsdeskundigen en hun organisaties versterken. 

Wat houdt de studiedag op 9 juni concreet in?

Op deze studiedag staan we als ervaringsdeskundige en als collega van een ervaringsdeskundige stil bij de oorzaken en de gevolgen van het niet kunnen verwerven of aanspreken van geletterdheidscompetenties. Wat maakt dat bepaalde competenties niet worden verworven of aangesproken? Wat is het belang van ervaringsdeskundigheid hierin?

Het programma

  • 9u00-9u30: Onthaal
  • 9u30-10u30: Luc De Droogh, docent op de Hogeschool Gent bij het Departement Sociaal-agogisch Werk, geeft samen met Annick Vanhove, ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting en medelesgever in Hogeschool Gent, een toelichting over het belang van ervaringsdeskundigheid voor sociaal werk vanuit een krachtgericht perspectief. Zij reflecteren over ervaringsgericht werken vanuit het perspectief van armoede en vanuit het perspectief van herstelondersteunend werken in de geestelijke gezondheidszorg.
  • 10u30-11u15: Wilma Boevink is sociaal wetenschapper en ervaringsdeskundige werkzaam aan het honorary researcher aan het UMC Utrecht. Daarnaast werkt zij als zelfstandig ondernemer. Zij werd echter op het laatste nippertje verhinderd en kon er helaas niet bij zijn. Zij zou een presentatie geven over het HEE (HEE staat voor Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid). Deze drie pijlers gaven
    richting aan de herstelbeweging in Nederland.
  • 11u30-12u15: Martijn Kole is ervaringsdeskundige en werkt als ‘Peer supported open dialogue facilitator’ en docent in Nederland en Engeland. Hij geeft een toelichting over de oprichting van het in Enik Recovery college Utrecht en over zijn betrokkenheid bij de positionering en implementatie van ervaringsdeskundigheid op nationaal en internationaal niveau.
  • 12u30-13u30: Lunchpauze met broodjes
  • 13u30-15u45: Dialoogtafels: in de namiddag kan je aanschuiven bij een dialoogtafel. Via dialoog komen we tot collectieve ervaringskennis over drempels en hefbomen voor het versterken van krachtgerichte of herstelondersteunende dienstverlening.
  • 15u45-16u15: Gezamenlijke afsluit, met een korte samenvatting van de dialoogtafels.

Locatie

Huis van het Nederlands, Philippe de Champagnestraat 23, 1000 Brussel

Prijs van de studiedag

De prijs van de studiedag bedraagt €50, inclusief broodjeslunch.

Hoe kan je je inschrijven?

Je kan je niet langer inschrijven voor deze studiedag.

Benieuwd naar de inhoud van de andere studiedagen?


Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen