Ga naar belangrijkste inhoud.

Studiedag 16 december 2022: ‘Geletterdheid en ervaringsdeskundigen’

Studiedag 16 december 2022: ‘Geletterdheid en ervaringsdeskundigen’

Deze studiedag is inmiddels verstreken. Ontdek hieronder het e-zine, alsook alle informatie omtrent de studiedag.

studiedag_geletterdheid_ervaringsdeskundigheid

E-zine van de studiedag

Lees hier het e-zine van de studiedag 16 december 2022 – Geletterdheid & Ervaringsdeskundigheid

Waarom organiseert deLink studiedagen?

De studiedagen zijn gericht op alle mensen die zich als ervaringsdeskundige, vrijwillig of professioneel inzetten in organisaties of bij overheden, en hun (nauwe) collega’s. Het doel is om aandacht te hebben voor gedeelde ervaringen van ervaringsdeskundigen uit verschillende welzijnssectoren. Wij willen ervaringsdeskundigen en hun collega’s prikkelen om hun blik te blijven verruimen om zelf (in team) verder stappen te kunnen zetten om zich in de aangeboden thema’s te verdiepen en het gemeenschapsgevoel tussen ervaringsdeskundigen en hun organisaties versterken. 

Wat houdt de studiedag op 16 december concreet in?

Op deze studiedag staan we als ervaringsdeskundige en als collega van een ervaringsdeskundige stil bij de oorzaken en de gevolgen van het niet kunnen verwerven of aanspreken van geletterdheidscompetenties. Wat maakt dat bepaalde competenties niet worden verworven of aangesproken? Wat is het belang van ervaringsdeskundigheid hierin?

Het programma

  • 9u00-9u15: Onthaal
  • 9u15-9u30: Welkom en toelichting opzet en doel dag
  • 9u30-10u45: Jan Vanderhaeghen, ervaringsdeskundige en ambassadeur bij de Centra voor basiseducatie (Ligo vzw), en Fien Vandenbussche, stafmedewerker educatieve processen (Ligo vzw), gaan in tandem in op de oorzaken en de gevolgen van niet verworven geletterdheidscompetenties. Vanuit praktijkervaringen lichten ze toe hoe zij geletterdheid versterken op individueel-, organisatorisch- en beleidsniveau.
  • 10u45-11u00: Pauze
  • 11u00-12u00: Nelleke Koot is adviseur inburgeringstoetsen en alfabetisering en docent NT2. Ze publiceerde verschillende werkboeken, waaronder ‘werk en taal’. Zij zal het hebben over hoe we het ontbreken van geletterdheidsvaardigheden (als professionals) kunnen herkennen.
  • 12u00-12u30: Tenslotte geeft Joachim Van Oost, planleider Strategisch Plan Geletterdheid van het Vlaams ondersteuningscentrum voor volwassenonderwijs (VOCVO), een toelichting van het Strategisch Plan Geletterdheid 2017-2024 van de Vlaamse overheid.  Het plan verbindt verschillende partners om op een structurele manier de geletterdheid in Vlaanderen te verhogen. Joachim zoomt in op de derde doelstelling van het plan, namelijk het voorkomen van uitsluiting omwille van laaggeletterdheid.  De sprekers delen inspirerende inzichten over het herkennen, het bespreekbaar maken van moeilijkheden en hoe mensen te ondersteunen in het versterken van geletterdheid.
  • 12u30-13u30: Lunchpauze met broodjes
  • 13u30-15u45: Dialoogtafels: in de namiddag kan je aanschuiven bij een dialoogtafel. Via dialoog komen we tot collectieve ervaringskennis over drempels en hefbomen voor het versterken van geletterdheidscompetenties.
  • 15u45-16u15: Gezamenlijke afsluit, met een korte samenvatting van de dialoogtafels.

Locatie

Huis van het Nederlands, Philippe de Champagnestraat 23, 1000 Brussel 

Prijs van de studiedag

De prijs van de studiedag bedraagt €50, inclusief broodjeslunch.

Hoe kan je je inschrijven?

Je kan je niet langer inschrijven voor deze studiedag.

Benieuwd naar de inhoud van de vorige studiedagen?


Meer aanbod

Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen