Ga naar belangrijkste inhoud.

Brotherhood Enterprise

Gegevens:

Jan Breydellaan 49 Kortrijk, 8500

0491 07 04 20 Bezoek website

Ligging op de kaart:

Bezig met laden van de data.

Gerelateerde organisaties

Organisatie Domein Soort organisatie
Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen
Armoede en sociale uitsluiting
Eigen ervaringskennis ontwikkeling, Ervaringskennis vrijwillig / professioneel inzetten
Vereniging van Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde
Functiebeperking - Handicap en Chronische ziekte
Eigen ervaringskennis ontwikkeling, Ervaringskennis vrijwillig / professioneel inzetten
Trefpunt Zelfhulp vzw
GGZ - Herstelvisie
Eigen ervaringskennis ontwikkeling, Ervaringskennis vrijwillig / professioneel inzetten
Touché
Justitie & geweld
Eigen ervaringskennis ontwikkeling, Ervaringskennis vrijwillig / professioneel inzetten
Steunpunt Geestelijke Gezondheid
GGZ - Herstelvisie
Eigen ervaringskennis ontwikkeling, Ervaringskennis vrijwillig / professioneel inzetten

De kaart is ontstaan in navolging van een beschrijvend onderzoek dat uitgevoerd werd door vzw De Link in samenwerking met Karel De Grote Hogeschool, gerealiseerd met projectmiddelen van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.