Ga naar belangrijkste inhoud.

Cachet vzw

Cachet vzw is een netwerk van jongeren met een persoonlijke ervaring in de jeugdhulp. Vanuit de verhalen van jongeren gaan we – altijd samen met de jongeren – in gesprek met hulpverleners en beleidsmakers. Zo bouwen we mee aan een betere jeugdhulpverlening en aan een meer correcte maatschappelijke beeldvorming. Dat onze jongeren (terug) kunnen dromen van hun toekomst, dat is ons ultieme doel.

Gegevens:

F. Demetskaai 55 Anderlecht, 1070

02 435 28 40 Bezoek website

Ligging op de kaart:

Bezig met laden van de data.

Gerelateerde organisaties

Organisatie Domein Soort organisatie
SAAMO Antwerpen Stad vzw
Opbouwwerk
Aanbieden vormingen met ervaringskennis, Ervaringskennis vrijwillig / professioneel inzetten, Ontwikkeling van ervaringskennis, Professionele inzet ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
GRIP vzw (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap)
Functiebeperking - Handicap en Chronische ziekte
Ervaringskennis vrijwillig / professioneel inzetten
Esperto YUNECO
Jeugd & Gezin
Ontwikkeling van ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis, Zou graag ervaringsdeskundigen tewerkstellen
Ouderspunt vzw
Jeugd & Gezin
Vrijwillige inzet ervaringskennis
Vlaamse Jeugdraad
Jeugd & Gezin
Zou graag ervaringsdeskundigen tewerkstellen

De kaart is ontstaan in navolging van een beschrijvend onderzoek dat uitgevoerd werd door vzw De Link in samenwerking met Karel De Grote Hogeschool, gerealiseerd met projectmiddelen van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.