Ga naar belangrijkste inhoud.

CAW Oost-Vlaanderen – Het Transgender Infopunt (TIP)

Ervaringswerk.be:

CAW Oost-Vlaanderen – Het Transgender Infopunt (TIP)

WAT DOET HET TIP? Permanentie Het Transgender Infopunt (TIP) is een neutrale, gratis en anonieme plek voor al je vragen over genderdiversiteit en het transgenderthema. Je kunt bij ons terecht voor vragen rond identiteit, gezin, werk, schoolcontext, transgenderzorg, discriminatiemeldingen en nog veel meer. Wij bieden een luisterend oor, een warm onthaal en relevante wetenschappelijk onderbouwde informatie aan. Wij zijn tevens een erkend meldpunt voor discriminatie op basis van geslacht, geslachtsverandering, genderexpressie en genderidentiteit. Hoe je ons kan contacteren en bereiken lees je bij contact. Consultancy Organisaties en instanties kunnen bij het TIP terecht voor consultancy, educatie of onderzoek. Contacteer ons gerust voor meer informatie. Onderzoek & projecten Het TIP is tevens een expertisecentrum voor de thema’s transgender en genderdiversiteit. Regelmatig initiëren wij zelf academisch onderzoek of voeren we onderzoek uit in opdracht van de verschillende overheden of internationale instellingen. De universitaire medewerkers van het TIP hebben allen een achtergrond in psychologie, pedagogiek, genderstudies en/of seksuologie. Klik hier voor een overzicht van alle lopende en reeds afgeronde projecten waar het TIP bij betrokken was of is. Wil je graag meedenken over onderzoek? Meld je dan aan voor de adviesraad transgender onderzoek! WIE IS HET TIP? Het Transgender Infopunt (TIP) werd in 2012 opgestart als pilootproject door het diensthoofd van het Centrum voor Seksuologie en Gender (CSG), prof. dr. Guy T’Sjoen, en de coördinator van het CSG, prof. dr. Joz Motmans, om tegemoet te komen aan de nood aan een centrale en neutrale plek in Vlaanderen waar iedereen terecht kan met vragen over het transgenderthema, en waar men een wetenschappelijk onderbouwd en correct antwoord krijgt. We zijn een klein team dat regelmatig uitgebreid wordt met project- en onderzoekmedewerkers.

Gegevens:

Visserij 153 Gent, 9000

0478 93 06 88 Bezoek website

Ligging op de kaart:

Bezig met laden van de data.

Gerelateerde organisaties

Organisatie Domein Soort organisatie
SAAMO Antwerpen Stad vzw
Opbouwwerk
Aanbieden vormingen met ervaringskennis, Ervaringskennis vrijwillig / professioneel inzetten, Ontwikkeling van ervaringskennis, Professionele inzet ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
GRIP vzw (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap)
Functiebeperking - Handicap en Chronische ziekte
Ervaringskennis vrijwillig / professioneel inzetten
Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen
Armoede en sociale uitsluiting
Eigen ervaringskennis ontwikkeling, Ervaringskennis vrijwillig / professioneel inzetten
Vereniging van Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde
Functiebeperking - Handicap en Chronische ziekte
Eigen ervaringskennis ontwikkeling, Ervaringskennis vrijwillig / professioneel inzetten
Trefpunt Zelfhulp vzw
GGZ - Herstelvisie
Eigen ervaringskennis ontwikkeling, Ervaringskennis vrijwillig / professioneel inzetten

De kaart is ontstaan in navolging van een beschrijvend onderzoek dat uitgevoerd werd door vzw De Link in samenwerking met Karel De Grote Hogeschool, gerealiseerd met projectmiddelen van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.