Ga naar belangrijkste inhoud.

Begeleider groepen geestelijke gezondheid (50%) – Vlaams Patiëntenplatform

Begeleider groepen geestelijke gezondheid (50%) – Vlaams Patiëntenplatform

Vlaams Patiëntenplatform is op zoek naar iemand die deeltijds (50%) ervaringsdeskundige patiëntenvertegenwoordigers wil ondersteunen en versterken in de regio Vlaams-Brabant.

Wie is het Vlaams Patiëntenplatform?

Werken bij het Vlaams Patiëntenplatform is écht uniek. Waarom? Door de uitdagende combinatie van het ondersteunen van patiëntenvertegenwoordigers én maatschappelijk engagement.

Je wordt voortdurend uitgedaagd om mee te bouwen aan toegankelijke zorg op z’n breedst, op maat van en samen met patiënten en hun omgeving. Je maakt het verschil voor mensen met een chronische ziekte. Door te streven naar actieve deelname van patiënten aan het gezondheidsbeleid en de gezondheidszorg draag je meer dan je steentje bij aan de kwaliteit van hun leven.

Je takenpakket

 • Je begeleidt, adviseert en ondersteunt ervaringsdeskundige patiëntenvertegenwoordigers die via zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen ingeschakeld worden in de netwerken geestelijke gezondheid.
  • Je biedt hen individuele ondersteuning zoals bijvoorbeeld:
   • een vergadering samen voorbereiding,
   • een nabespreking van een vergadering,
   • coaching gesprekken.
  • Je brengt ervaringsdeskundige patiëntenvertegenwoordigers samen binnen de netwerken geestelijke gezondheid zodat ze kunnen kennismaken, informatie uitwisselen en samen standpuntenbepalen.
 • Je werkt mee aan de verbinding op Vlaams niveau.
 • Je staat in voor planning, voorbereiding en verslaggeving van het project en je taken na overleg met de andere teamleden.
 • Je geeft ervaringsdeskundigen de mogelijkheid om samen met zorgverleners ideeën uit te werken voor een meer patiëntgerichte geestelijke gezondheidszorg.

Dit alles doe je niet alleen.

 • Je kan rekenen op zowel de collega’s van ZOPP vzw als de collega’s van het Vlaams Patiëntenplatform.
 • Voor trainingen, vorming en intervisie werk je nauw samen met de collega’s van ZOPP.
 • Je werkt samen met de netwerkcoördinator en de partners van het netwerk om patiëntenparticipatie een plek te geven in het netwerk.
 • Je werkt samen met de bestaande initiatieven voor ervaringsdeskundigen.
 • Je werkt samen met externe organisaties zoals Psyche vzw.

Je ondersteunt ook de algemene werking van onze organisatie:

 • meewerken bij de organisatie van studiedagen,
 • verslaggeving,
 • inbreng in projectdossiers,
 • meewerken aan de uitbouw van het project: visieontwikkeling, methodieken, bekendmaking.

Wat wordt er van jou verwacht?

 • Je bent geïnteresseerd in geestelijke gezondheid en hebt voeling met gezondheids- en welzijnszorg.
 • Je kan mensen motiveren en enthousiasmeren, voelt je thuis in en voor groepen en wil individuen, ervaringsdeskundigen, zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen helpen zich te ontwikkelen en hun doelstellingen waar te maken.
 • Je kan zowel in team werken als zelfstandig.
 • Je bent vertrouwd met werken met vrijwilligers.
 • Je bent vertrouwd met psychische kwetsbaarheid, hebt de herstelvisie, herstelondersteunend werken en empowerment in de vingers.
 • Opgedane kennis door scholing naar ervaringsdeskundigheid is een meerwaarde.
 • Je eigen ervaringsdeskundigheid is een troef.
 • Je behaalde een professionele bachelor in maatschappelijk werk, sociaal cultureel werk, sociale verpleegkunde of gelijkaardig.
 • De inbreng van ‘elders verworven competenties’ is bespreekbaar. Licht dit in je CV goed toe.

Kennis

 • Je kan met Word, Excel, Outlook en PowerPoint werken.
 • Je hebt kennis van of kan op korte termijn kennis verwerven over:
  • de missie, doelstellingen en kernprioriteiten van het Vlaams Patiëntenplatform vzw en de Open Patiëntenkoepel Geestelijke Gezondheid (OPGanG).
  • de organisatiestructuur van het Vlaams Patiëntenplatform vzw.
 • Je hebt kennis over de organisatie/structuur van de (geestelijke) gezondheidszorg en het patiëntenperspectief hierin.
 • Je kan kennis verwerven over de werking van patiëntenverenigingen.

Relationele en communicatieve vaardigheden

 • Je onderkent de waarde van de vrijwilliger.
 • Je beschikt over de nodige taalvaardigheid om goed te kunnen inspelen op vragen, een voorstelling van het Vlaams Patiëntenplatform vzw of vorming te geven.
 • Je schrijft vlot leesbare teksten.
 • Je kan inlevend luisteren en communiceren.
 • Je kan constructief feedback geven en coachend begeleiden.
 • Je bent diplomatisch.
 • Je kan kritisch kijken naar je eigen functioneren.
 • Je bent bereid om in opdracht te werken en overleg te plegen met de directeur en collega’s.

Organisatorische vaardigheden

 • Je kan zelfstandig werken.
 • Je plant je opdrachten, organiseert en werkt af.

Administratieve vaardigheden

 • Je werkt efficiënt, ordelijk en correct.
 • Je werkt vlot met de computer.
 • Je kan zakelijke en doelgerichte brieven opstellen.
 • Je maakt vlot gebruik van hedendaagse communicatiemiddelen (Microsoft Teams, ZOOM, …) of kan je hier vlot in bijscholen.

Attitude

 • Je staat achter de doelstellingen van de organisatie.
 • Je hebt interesse in het gezondheidsbeleid in het algemeen en in het bijzonder voor de situatie van personen met een chronische ziekte.
 • Je hebt een positieve attitude ten aanzien van mensen met een psychische kwetsbaarheid.
 • Je neemt initiatief.
 • Je neemt verantwoordelijkheid op voor je resultaatsgebieden.
 • Je vindt respect (voor een vrijwilliger) een belangrijke waarde.
 • Je bent bereid je te verplaatsen binnen de provincie en daarbuiten.
 • Je bent flexibel en bereid tot (sporadisch) avond- en weekendwerk.

Formele vereisten

 • Je bent ervaringsdeskundige en/of beschikt over een professionele bachelor in maatschappelijk werk, sociaal cultureel werk, sociale verpleegkunde of een andere relevante opleiding.
 • Je beschikt of kan beschikken over een wagen.

Wat krijg je in ruil?

Wij bieden een boeiende en afwisselende deeltijdse betrekking in een dynamische en groeiende organisatie. Twee extra feestdagen (Tweede Kerstdag en Vlaamse Feestdag) en 1,5 extra verlofdagen. Glijdende werkuren (starten tussen 7u30 en 10u), groepsverzekering en maaltijdcheques.

Een fijne werkomgeving waar je terecht komt in een groep medewerkers die elkaar elke dag opnieuw positief en constructief ondersteunen.

VPP heeft aandacht voor zowel het ergonomisch als individueel en mentaal welbevinden van de medewerkers.

Verloning volgens barema MV1 volgens lonen van PC 319.01.

Selectieprocedure

 • een toets van de kandidaten aan de formele vereisten,
 • preselectie op basis van kandidaatstelling,
 • één of meerdere selectie-interviews,
 • mogelijkheid tot bijkomende screening.

Personen met een arbeidshandicap en/of ervaringsdeskundigheid moedigen we aan om zich kandidaat te stellen.

Interesse?

Bezorg je gedetailleerd CV en motivatiebrief aan Martine Vansteenacker: martine.vansteenacker@vlaamspatientenplatform.be (onderwerp: vacature begeleider groepen GG)

Vlaams Patiëntenplatform vzw

Martine Vansteenacker

Groenveldstraat 15

3001 Heverlee

We verwachten je kandidatuur voor 01/09/2023.

Na deze datum mag je van ons bericht verwachten of je uitgenodigd wordt voor een verkennend gesprek in de eerste helft van september.


Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen