Ga naar belangrijkste inhoud.

Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting vzw Krijt omgeving Oost- en West-Vlaanderen – 50%

Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting vzw Krijt omgeving Oost- en West-Vlaanderen – 50%

Wil je deel uitmaken van een gedreven team dat samen met scholen de strijd aangaan tegen onbetaalde schoolfacturen? Heb je voeling met onderwijs en de armoedeproblematiek? Woon je in Oost- of West-Vlaanderen?

Dan is deze job op je lijf geschreven.

Omschrijving van de vacature

Wil je deel uitmaken van een gedreven team dat samen met scholen de strijd aangaan tegen onbetaalde schoolfacturen? Heb je voeling met onderwijs en de armoedeproblematiek? Woon je in Oost- of West-Vlaanderen? Dan is deze job op je lijf geschreven.

Samen met een collega ondersteun je begeleidingstrajecten met scholen:

 • Sensibiliseren van schoolteams rond het thema armoede
 • Signalen rond uitsluiting in de scholen opvangen, opzoeken en bespreekbaar maken
 • Screenen van methodieken en materialen
 • Vormingen geven in tandem met de projectmedewerker
 • Intensieve begeleiding van het schoolteam gedurende het hele traject
 • Je evalueert de begeleidingstrajecten vanuit uw ervaringsdeskundigheid en denkt mee na over de mogelijke bijsturing van het traject en/of de gebruikte methodieken.

Inhoudelijk en procesmatig ondersteunen op team niveau

 • Participeren in wekelijkse teamvergaderingen.
 • Signalen opvangen en op team brengen
 • Gezamenlijke standpunten rond het thema armoedebestrijding in dialoog brengen

Gewenst profiel

We zijn specifiek op zoek naar mensen die ervaring hebben met armoede en/of sociale uitsluiting. Daarenboven is de kijk waarmee ze in het leven staan belangrijk. Kandidaten moeten op een niet veroordelende manier naar anderen kunnen kijken en handelen. Zij gaan met hun eigen levenservaring aan de slag.

 • Je kunt een goed helikopterzicht bewaken op zowel praktisch als interpersoonlijk vlak.
 • Je hebt levenservaring met onderwijs. Recente ervaring is een meerwaarde.
 • Je kunt vlot in dialoog treden met verschillende groepen (vb. directies, leerkrachten, collega’s…)
 • Je beschikt over een goed organisatietalent en planningsvermogen.
 • Je hebt een praktische kennis van courante PC-toepassingen – je kan omgaan met mail, Word.
 • Je bent bereid nauw in tandem samen te werken met verschillende projectmedewerkers.

Ons aanbod

 • Een halftijdse vervangingsovereenkomst van bepaalde duur met startdatum: 15 januari 2023 – …
 • Verloning concurrentieel binnen de socio-culturele sector, PC 329, barema B1c (relevante anciënniteit wordt verrekend)
 • Verzekering gezondheidszorgen en invaliditeitsrente.
 • Gsm abonnement voor werkopdrachten.
 • Gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer en fietsvergoeding.
 • Mogelijkheid tot gebruik van cambio voor werkverplaatsingen
 • Meer flexibiliteit van uurrooster tijdens schoolvakanties.
 • Intervisie en coaching van projectteam door ervaren tandem.

Contact

Voor meer informatie over de vacature kan je terecht bij de coördinator Colette Victor: colette.victor@vzwkrijt.be 

Gsm: 0473 56 72 79

Selectieprocedure

 • We verwachten je sollicitatie via mail ten laatste tegen woensdag 7 december 2022 t.a.v. colette.victor@vzwkrijt.be
 • Op basis van je gemotiveerde sollicitatiebrief met curriculum vitae word je uitgenodigd voor een gesprek op dinsdag 13 december tussen 13u30 – 17u in Brussel, Huidevettersstraat 126A. Je wordt hiervan telefonisch verwittigd tegen vrijdag 9 december.

Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Caro Bridts - Opgeleide ervaringsdeskundige bij deLink

“Ga in gesprek met mensen ongeacht wie ze zijn of wat hun achtergrond is. Leer ze kennen als mens. Op die manier kan je vele vooroordelen langs beide kanten doorbreken.”

Caro Bridts - Opgeleide ervaringsdeskundige