Ga naar belangrijkste inhoud.

Ervaringsdeskundige in de Armoede en Sociale Uitsluiting – POD Maatschappelijk Integratie

Ervaringsdeskundige in de Armoede en Sociale Uitsluiting – POD Maatschappelijk Integratie

POD Maatschappelijk Welzijn zoekt ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting.
Wil je je levenservaring in armoede graag inzetten om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden? Dan interesseert jouw profiel ons! Wij zouden het fijn vinden om jou in ons team te mogen verwelkomen.

Jobinhoud

Wil je je levenservaring in armoede graag inzetten om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden? Dan interesseert jouw profiel ons! Wij zouden het fijn vinden om jou in ons team te mogen verwelkomen.

Wie zoeken we?

 • Je had ervaring in armoede en wil deze ervaring gebruiken om andere organisaties toegankelijker te maken.
 • Je weet dat het niet voor iedereen gemakkelijk is om formulieren te begrijpen, om de juiste informatie te vinden, om de procedures te begrijpen, de website te begrijpen …
 • Je weet dat organisaties niet altijd even toegankelijk zijn en wil meewerken om deze organisaties toegankelijker te maken voor een kwetsbaar publiek.
 • Je wil graag in team werken, je netwerk uitbouwen en gebruiken en wil veranderingen doorvoeren in het voordeel van mensen in kwetsbare situaties.
 • Je hebt een kritische kijk en stelt de zaken in vraag. In samenwerking met het team probeer je oplossingen te zoeken.
 • Je staat open voor veranderingen in je werkomgeving en kunt je communicatie aanpassen aan verschillende doelgroepen.
 • Je kan goed omgaan met stress en wil graag groeien in je functie.

Wat zal je doen?

 • Je wordt aangeworven door POD Maatschappelijke Integratie, maar het grootste deel van je werk voer je uit in een partnerorganisatie.
 • Je zal meewerken aan het opsporen en signaleren van drempels tot de overheid of de gezondheidszorg voor mensen in een kwetsbare situatie.
 • Je werkt mee aan projecten en werkgroepen die verband houden met kwetsbaarheid en armoede.
 • Je staat er niet alleen voor, je werkt samen met je collega ervaringsdeskundigen die werkzaam zijn in andere openbare diensten of diensten in de sector van de gezondheidszorg.
 • Je zal het perspectief van mensen in een kwetsbare situatie gebruiken binnen de organisatie waar je werkt.

Werkgever

Er zijn 4 plaatsen (Nederlandstalig) beschikbaar bij de dienst ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting van de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid, gevestigd in het FINTO-gebouw, Kruidtuinlaan 50, bus 165 te 1000 Brussel. De lijst van geslaagde kandidaten kan ook op een later tijdstip worden geraadpleegd voor andere functies als ervaringsdeskundige, afhankelijk van de beschikbaarheid van de detacheringsplaatsen.

De POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid houdt zich bezig met het uitwerken, uitvoeren en evalueren van een inclusief federaal beleid voor sociale integratie dat de fundamentele sociale grondrechten voor iedereen op een duurzame wijze garandeert. Aldus draagt de POD bij tot het ontwerp van de regelgeving, hij informeert en adviseert zijn doelpubliek en partners over de maatregelen en acties en beheert de financiële stromen, verbonden aan de maatschappelijke integratie (vooral leefloon en sociale hulp).

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma hoger secundair (of gelijkwaardig)
 • Je hebt armoede of sociale uitsluiting ervaren.
 • Je bent bereid om je ervaring in armoede of sociale uitsluiting in te zetten binnen de federale overheid.
 • Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

 • Je neemt deel aan een verplichte infosessie en legt dezelfde dag een test op computer af bij de FOD BOSA.
 • Je bezorgt een ingevuld inschrijvingsdocument aan de POD Maatschappelijke Integratie.
 • We screenen jouw levenservaring in armoede.
 • Je legt een interview af met een case bij de FOD BOSA.
 • Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren kan tot 4/6 via deze link.

Je kan hier ook verdere informatie vinden over onder andere loon etc


Meer vacatures

Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen