Ga naar belangrijkste inhoud.

Ervaringsdeskundige in de geestelijke gezondheidszorg (19u/w) Team Volwassenen Verslavingszorg

Ervaringsdeskundige in de geestelijke gezondheidszorg (19u/w) Team Volwassenen Verslavingszorg

Het Categoriale team Verslavingszorg Volwassenen en ouderen werkt met cliënten die ouder zijn dan 26 jaar. Ter versterking van dit team zijn we op zoek naar een ervaringsdeskundige voor een deeltijdse tewerkstelling (19u).

Functieomschrijving

CGG Vagga werkt aan de geestelijke gezondheidszorg van kinderen, jongeren, volwassenen met ernstige psychische problemen of stoornissen en hun omgeving.

Vagga is een tweedelijnsvoorziening en werkt bij voorkeur op verwijzing. We bieden gespecialiseerde, ambulante behandeling. Onze teams zijn multidisciplinair samengesteld en werken multimethodisch.

De afdeling Categoriale zorg biedt zorg cliënten die naast hun ernstige psychische problematiek ook een verslavingsproblematiek hebben, of een probleem met interpersoonlijk grensoverschrijdend gedrag (al dan niet door justitie doorverwezen).

Daarnaast hebben we ook een team Verslavingspreventie dat ouders, organisaties en lokale besturen ondersteunt in het omgaan met alcohol en andere drugs, gokken en gamen. Meer info kan je vinden op www.vagga.be.

Het Categoriale team Verslavingszorg Volwassenen en ouderen werkt met cliënten die ouder zijn dan 26 jaar. Ter versterking van dit team zijn we op zoek naar een ervaringsdeskundige voor een deeltijdse tewerkstelling (19u).

Wat is de kernopdracht?

 • Gesprekken met cliënten, zowel individueel als in groep, om een bijdrage te leveren in hun herstelproces. Groepswerk doe je steeds in duo met andere collega uit het team.
 • Ondersteuning van de behandeltrajecten van cliënten. Je neemt deel aan het cliëntoverleg waar je zorgt voor de inbreng van de herstelvisie, mogelijke zaken vanuit cliëntperspectief die we over het hoofd zien …
 • Ondersteuning van het multidisciplinaire behandelteam. Als ervaringsdeskundige heb je een unieke kennis en ervaring die je op een constructief kritische manier inbrengt om de kwaliteit van ons behandelaanbod te bevorderen. Dit enerzijds voor het team verslavingszorg, maar waar mogelijk ook breder voor de afdeling Categoriale Zorg.

Concreet betekent dat:

Op cliëntniveau:

 • Aanspreekpunt voor cliënten of hun omgeving.
 • Individuele gesprekken met cliënten en/ of hun omgeving en groepsbegeleiding in duo met een collega uit het team
 • Ondersteunen van de cliënt bij zijn individueel herstelproces en maatschappelijke participatie. Bieden van hoop en kracht.

Op teamniveau:

 • Het onder de aandacht houden van cliëntperspectief tijdens cliëntoverleg
 • Mee ontwikkelen van het behandelaanbod en de samenwerkingsverbanden vanuit je insteek van ervaringswerker
 • Je legt op termijn ook verbinding met de andere teams van de afdeling Categoriale Zorg en bekijkt waar ondersteuning mogelijk is

Op beleidsniveau:

 • Je denk mee na over beleidsmatige aspecten in het CGG waarin het perspectief van een ervarings-deskundig nuttig kan zijn. Enkele voorbeelden; voor- en nadelen van invoeren van een administratieve bijdrage bij cliënten die zonder verwittigen niet komen opdagen op hun afspraak, wat kan er beter in onze instroomprocedure, …
 • Proactief en/of op vraag, in samenwerking met beleidsmedewerkers en directie.

Profiel

We zijn op zoek naar iemand met volgend profiel:

 • Je hebt ervaring met psychische kwetsbaarheid en afhankelijkheid
 • Je bent voldoende gevorderd met je eigen herstelproces en kunt anderen hierdoor inspireren en hoop geven dat herstellen mogelijk is.
 • Je hebt een doorleefde kennis van de herstelvisie, de principes van participatie en ervaringsdeskundigheid. Daartoe volgde je een vormingstraject rond ervaringsdeskundigheid (of je bent deze vorming aan het volgen).
 • Je hebt een gezonde houding in afstand en nabijheid
 • Je bent een “frisdenker”. Je kan het bestaande in vraag stellen en daarnaast frisse en vernieuwende ideeën aanbrengen om de actuele werking en organisatie te verbeteren.
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden
 • Je hanteert een constructief kritische basishouding
 • Je bent respectvol en betrouwbaar, integer, enthousiast en creatief in het uitvoeren van je job
 • Je neemt verantwoordelijkheid op, kan zelfstandig handelen en hebt de nodige aandacht voor samenwerking in het team.

Bij aanwerving verwachten we:

 • Een afschrift van uw diploma
 • Certificaat van het gevolgde vormingstraject ervaringsdeskundigheid indien van toepassing
 • Uittreksel uit strafregister – model 2.

Jobgerelateerde competenties

 • Informatie over de regelgeving en de sociale hulpmogelijkheden actueel houden
  Een partnernetwerk uitbouwen
 • Samen met de persoon of het gezin een sociaal begeleidingsplan opstellen en opvolgen
 • Individuele dossiers voorleggen aan het team en aan de gespecialiseerde diensten
 • Een overzicht van de activiteiten opstellen en meedelen aan de verantwoordelijken en/of de partners en/of politici
 • De situatie en de behoeften van de persoon analyseren
 • De persoon informeren over sociale hulpmogelijkheden en administratieve stappen
  De persoon doorverwijzen naar bevoegde organisaties, een arts, een integratievereniging, hulpnetwerken, …
 • Aanvraagdossiers voor sociale hulp samenstellen en administratief opvolgen

Persoonsgebonden competenties

 • Creativiteit
 • Communiceren
 • Analyseren
 • Diversiteit
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit

 

Aanbod

Ben je geïnteresseerd? Dit is wat we in de aanbieding hebben:

 • Een boeiende uitdaging en pioniersrol in een dynamische organisatie
 • De nodige omkadering om te leren en te groeien in de rol en functie
 • Ruimte voor intervisie met en ondersteuning door collega-ervaringsdeskundigen Netwerk SaRA
 • Gedragenheid door en samenwerking met een geëngageerd team
 • Contract bepaalde duur voor 1 jaar, voor 19 uur/week, met kans op verlenging
 • Verloning binnen IF-IC barema CGG PC 331.
 • Uurrooster wordt in overleg vastgelegd

Plaats tewerkstelling: Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen

 

Plaats tewerkstelling

CGG VAGGA vzw
Boomgaardstraat 7 2018 ANTWERPEN

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: sollicitaties@vagga.be
Contact: Sara De Meyer

We verwachten jouw motivatiebrief en CV digitaal, zo snel mogelijk en uiterlijk op 26 februari 2023 op sollicitaties@vagga.be. Vermeld in je mail onderwerp “ervaringsdeskundige verslavingszorg”.

Voor informatie kan u terecht bij Sara De Meyer, 03/256 91 00 of sara.demeyer@vagga.be.

Kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Indien u binnen de 2 weken na het afsluiten van de vacature niets vernomen heeft, betekent dit dat u voor deze vacature niet weerhouden bent.

Meer info? Klik hier. 


Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen