Ga naar belangrijkste inhoud.

Ervaringsdeskundige in de GGZ binnen Team Langdurige Zorg Dendermonde

Ervaringsdeskundige in de GGZ binnen Team Langdurige Zorg Dendermonde

Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus en Pro Mente vzw organiseren beiden zorg in de samenleving voor mensen met een langdurige psychische kwetsbaarheid in de regio’s Noord (Sint-Niklaas) en Midden (Dendermonde) van het Netwerk Geestelijke Gezondheid ADS.
Als ervaringsdeskundige binnen het Team Langdurige zorg zal je deel uitmaken van een multidisciplinair team onder leiding van het diensthoofd (Bart Van de Voorde) en de coördinerend psychiater (dr. Van Boven).

SINT-HIERONYMUS in SINT-NIKLAAS

Solliciteer via werkgever

Functieomschrijving

Individuele cliëntcontacten:

 • Je ondersteunt cliënten die dit wensen in hun individueel herstelproces door het geloof in zichzelf te versterken en door te focussen op hun mogelijkheden.
 • Je schept hoop, biedt perspectief en inspireert deze cliënten op basis van je eigen opgebouwde deskundigheid.
 • Je richt je op het versterken of verkrijgen van een gelijkwaardige begeleidingsrelatie tussen cliënt en hulpverlening als je zou merken dat dit nog niet naar wens verloopt.
 • Samen met de begeleiding leg je de verbinding tussen de cliënt en dienst netwerk en draag je zo bij aan meer wederzijds begrip, bv. a.d.h.v. familiegesprekken.

Ontwikkeling van een groepsaanbod:

 • Je ontwikkelt samen met de psycholoog verbonden aan het team een groepsaanbod voor cliënten: bv. interne workshops rond herstel, lotgenotencontact, …
 • Je biedt samen met een collega uit het team een cursus aan binnen de Herstelacademie (2 x jaar)
 • Je participeert in de kerngroep van Herstelacademie (1 vergadering per kwartaal)

Feedback geven vanuit cliëntperspectief op verschillende domeinen:

 • Communicatie: je bekijkt de inhoud van folders, visieteksten, website, begeleidingsovereenkomst, … vanuit cliëntperspectief en geeft hier feedback op
 • Teamwerking: De dagen dat je aanwezig bent volg je ochtendbriefings mee en denk je mee na over besluitvorming en mogelijkheden. Hierdoor breng je alertie voor het cliëntperspectief binnen bij andere medewerkers.
 • Beleidsadvisering: Je neemt deel aan de beleidsvergaderingen (4 x jaar) en formuleert hier mee feedback op bepaalde beleidsthema’s

Profiel

 • Je engageert je om te werken vanuit de herstelvisie en wilt andere inspireren en hoop geven.
 • Je rondde een opleiding “Ervaringsdeskundige in de GGZ” succesvol af en je bent bereid om je in te zetten voor verdere groei en ontwikkeling vanuit de visie levenslang leren.
 • Je beschikt over ervaringskennis in de GGZ en bent voldoende gevorderd in je eigen herstelproces.
 • Je bent bereid om je eigen herstelverhaal professioneel in te zetten.
 • Je bent positief en hoopvol ingesteld zonder de kritische reflectie te verliezen.
 • Je bent communicatief vaardig en kan spreken voor en in een groep.
 • Je kan correct omgaan met het beroepsgeheim en met de beroepsdeontologie.
 • Je hecht veel belang aan samenwerking binnen een multidisciplinair team maar je kan ook autonoom werken
 • Je bent vlot in agendabeheer en kan planmatig werken.
 • Je beschikt over een rijbewijs B.

Jobgerelateerde competenties

Persoonsgebonden competenties

 • Plannen en organiseren
 • Communiceren
 • Verantwoordelijkheid
 • Diversiteit
 • Zelfstandigheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Klantgerichtheid

Aanbod

• Een uitdagende en gevarieerde job, met veel ruimte voor professionele ontplooiing.
• Tewerkstelling in een dynamisch en divers team.
• Je kan deelnemen aan intervisie met andere ervaringsdeskundigen, bv. via het aanbod van het cliëntenbureau
• Er is steeds ruimte tot intern overleg:

 • Individueel cliëntcontact en praktische organisatie: diensthoofd Bart Van de Voorde
 • Groepsgebonden activiteiten: psycholoog Nele Dejonckheere

• Deeltijds (19u) arbeidsovereenkomst bepaalde duur voor 1 jaar met grote kans op verlenging
• Voorkeur beschikbaarheid op di, woe en do (in onderling overleg te bepalen)
• Startdatum: snelle indiensttreding (in onderling overleg te bepalen).
• Werktijden te bepalen in overleg.
• Je maakt voor de dienstverplaatsingen gebruik van de auto’s en fietsen ter beschikking gesteld door het PC Sint-Hiëronymus.
• Plaats tewerkstelling: Dendermonde en omliggende gemeenten (Hamme, Zele, Berlare, Buggenhout, Lebbeke).
• Secretariaat: Sint-Gillislaan 6 bus 11, 9200 Dendermonde.

Plaats tewerkstelling

9200 DENDERMONDE

Waar en hoe solliciteren?

solliciteer via site werkgever

Meer info te verkrijgen bij Anke Cortvriendt, Directeur Langdurige Zorg (0472 49 55 76) en Bart Van de Voorde, diensthoofd Team Langdurige Zorg Midden (0485 33 06 63).

Solliciteren is mogelijk tot en met 28/02/2023 en kan enkel via de jobsite

Een volledige kandidatuur omvat zowel een CV als een motivatiebrief.

Solliciteren met CV
Motivatiebrief toevoegen
Sollicitaties tot en met 28 februari 2023

 


Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen