Ga naar belangrijkste inhoud.

Ervaringsdeskundige voor het dagziekenhuis binnen de doelgroep Algemene Psychiatrie

Ervaringsdeskundige voor het dagziekenhuis binnen de doelgroep Algemene Psychiatrie

Het dagziekenhuis maakt deel uit van een zorgaanbod voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. We bieden een intensieve therapeutische behandeling aan waarbij we psychoanalytische / ACT kader hanteren. Vanuit de herstelvisie staat de algemene levenskwaliteit centraal. Presentie, krachtgericht werken en werken met de context zijn hierbij belangrijke pijlers. In een open en eerlijke houding willen we "er zijn" voor de cliënt(en), hulp samen ontdekken, oplossingen samen zoeken en samen groeien. We zoeken aansluiting bij wat iemand kan en wat iemand graag wil. We trachten de persoon in zijn weg naar herstel zoveel als mogelijk een eigen verantwoordelijkheid geven.

Wij richten ons naar volwassenen uit de regio Leuven. Naar mensen die op verschillende manieren vastlopen in hun dagdagelijks en professioneel functioneren, maar die nog wel, eventueel met de hulp van een steunend netwerk, voldoende instaan voor hun zelfzorg en voldoende zelfredzaamheid bezitten om thuis te verblijven. Van bij het begin wordt de maatschappelijke (her)integratie ondersteund en bevorderd. Daartoe wordt het zorgtraject zoveel mogelijk uitgebouwd in samenwerking met de nabije omgeving en met externe (zorg)instanties. Ons zorgaanbod is niet gericht op een gespecialiseerde behandeling van een specifieke pathologie. Onze specialisatie ligt eerder in het rehabilitatiegericht handelen en de herstel ondersteunende zorg.

Als ervaring-mede-werker zet je je ervaringskennis op een deskundige wijze in ter ondersteuning van het herstelproces van onze zorgvragers, enerzijds door zelfstandige patiëntencontacten, anderzijds door het bevorderen van een herstelgeoriënteerde zorgverlening in het team. Je neemt de rol op van hoopverlener, krachtverlener, bruggenbouwer, groepsondersteuner, wegwijzer/gids en/of frisdenker/innovator, zoals die beschreven zijn in het Globaal Plan Ervaringsdeskundigheid.

Op niveau van de organisatie bestaat steeds de mogelijkheid om mee te werken in een advies verlenende, actieve en/of trekkende rol aan meerdere projecten op vlak van herstel, participatie, stigma, ervaringsdelen en empowerment.

Je werkt nauw samen met collega’s in een multidisciplinair team. De ervaringswerker rapporteert aan de stuurgroep van de afdeling waarop hij/zij wordt tewerkgesteld.

Activiteitendomeinen

 • Je ondersteunt cliënten in het herwinnen van eigen kracht, het ontdekken en ontwikkelen van hun herstelproces;
 • Je werkt mee aan de deskundigheidsbevordering van het team inzake herstelgericht werken;
 • Je neemt deel aan werkoverleg;
 • Je geeft advies aan het behandelteam over individuele behandeltrajecten en het algemeen behandelbeleid;
 • Je hebt aandacht voor de omgeving van cliënten en weet netwerkbevorderende initiatieven te nemen;
 • Je neemt actief deel aan informatiemomenten voor cliënten en hun omgeving;
 • Je vertegenwoordigt het perspectief van de cliënt: je ondersteunt het multidisciplinair team door advies en inzichten vanuit je ervaringsdeskundigheid.

Profiel

Generieke competenties:

 • Mensgericht. Onze acties afstemmen op gevoeligheden, behoeften en wensen van de mensen die op ons een beroep doen;
 • Verantwoordelijk. De eigen taken en verantwoordelijkheden spontaan opnemen met inachtname van de eigen grenzen;
 • Samenwerken. Rekening houden met de andere teamleden, actief en constructief samenwerken;
 •  Groei en ontwikkeling. Acties nemen ter bevordering van de eigen professionele en persoonlijke groei en die van de organisatie.

Functiegebonden competenties:

 • Positief ingesteld: je hebt een attitude van hoop en optimisme.
 • Empoweren: je kan zelfmanagement ondersteunen en faciliteren, je weet stigma, discriminatie en uitsluiting terug te dringen.
 • Normaliseren: je kan sociale participatie/inclusie bevorderen, normale rollen. Je sluit aan bij het eigen verhaal van de patiënt.
 • Creativiteit: je bedenkt originele en vernieuwende oplossingen en je formuleert voorstellen. Je onderneemt vindingrijke acties om bestaande situaties te verbeteren.
 • Communiceren: je brengt informatie en ideeën begrijpelijk en op een tactvolle, aanvaardbare en respectvolle wijze over, zowel mondeling als schriftelijk.

Kennis en kunde

 • Je bent voldoende gevorderd in je eigen herstelproces en hebt voldoende ervaringskennis ontwikkeld en weet patiënten hiermee te inspireren en hoop te geven op herstel;
 • Je hebt kennis van de principes van herstel, empowerment, ervaringsdeskundigheid en herstel ondersteunende zorg;
 • Je hebt enige theoretische kennis van de ontwikkelingen op gebied van zorgvernieuwing in de GGZ en verslavingszorg;
 • Je hebt de opleiding ervaringsdeskundigheid in de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met succes afgerond of je hebt de opleiding reeds aangevat.

Wat wij u bieden

 • Wij bieden je een deeltijdse (19/38ste) vervangingsovereenkomst op naam met mogelijkhheid tot een contract onbepaalde duur;
 • Je wordt vergoed volgens ziekenhuisbarema’s: IFIC ontbrekende functie: indien het certificaat van de opleiding: ervaringsdeskundige in de geestelijke gezondheids- of verslavingszorg werd behaald: categorie 13 en  minimaal aan categorie 12 indien je de opleiding hebt aangevat
 • Naast je verloning zijn er een aantal extralegale voordelen zoals gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, eigen bedrijfsrestaurant, …

Bijkomende informatie

De selectieprocedure bestaat uit een evaluatie van de motivatiebrief en curriculum vitae, een gesprek met het afdelingshoofd, de coördinator Herstel en een HR Mederwerker. Op indicatie kan er een tweede gesprek worden gepland.

Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie telefonisch contact opnemen met:

 • dhr. Dirk Malchair – Afdelingshoofd Dagziekenhuis – 016 452 819
 • mevr. Veerle Van Nerum – Coördinator dienst Herstelondersteunende zorg – 016 452 635
 • dhr. Steffen Gennez – HR Medewerker Zorg – 016 452 791

Solliciteren kan tot en met 5 februari 2023

Voor meer info, klik hier.

Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen