Ga naar belangrijkste inhoud.

Ervaringswerker Familie – Zorgtraject Geïnterneerden

Ervaringswerker Familie – Zorgtraject Geïnterneerden

Binnen het netwerk Zorgtraject Geïnterneerden Hof van Beroep Brussel Nederlandstalig (werkingsgebied Vlaams-Brabant en Brussel) wordt er een dienst herstel opgericht. De dienst herstel heeft als doelstelling ontwikkelingen binnen het netwerk te faciliteren met betrekking tot ervaringsdeskundigheid en herstelgerichte initiatieven in de forensische zorg.

In het kader hiervan zoekt Zorggroep Sint-Kamillus een ervaringswerker familie binnen het Zorgtraject Geïnterneerden Hof van Beroep Brussel Nederlandstalig.

Zorgtraject Geïnterneerden

De afgelopen jaren is er enorm geïnvesteerd in het zorgaanbod voor personen met een interneringsstatuut. De netwerken Zorgtraject Geïnterneerden trachten samenwerkingsverbanden uit te bouwen tussen deze zorgaanbieders en andere zorg-, welzijns- en justitiële actoren. Dit met het oog op een correcte toeleiding van personen met een interneringsstatuut naar het meest gepaste zorgaanbod, naadloze overgangen tussen zorgaanbieders, het bieden van zorgcontinuïteit en het vermijden van opname in detentie. De doelstelling is te streven naar een maximale integratie van deze doelgroep in de maatschappij, rekening houdend met de beveiliging van de maatschappij.

Binnen het netwerk Zorgtraject Geïnterneerden Hof van Beroep Brussel Nederlandstalig (werkingsgebied Vlaams-Brabant en Brussel) wordt er een dienst herstel opgericht. De dienst herstel heeft als doelstelling ontwikkelingen binnen het netwerk te faciliteren met betrekking tot ervaringsdeskundigheid en herstelgerichte initiatieven in de forensische zorg. De dienst herstel bestaat uit ervaringswerkers vanuit zowel cliënt- als familieperspectief, alsook uit een medewerker vanuit hulpverleningsperspectief.

Functieomschrijving

Als ervaringswerker binnen de dienst herstel zal je onder meer instaan voor volgende opdrachten:

 • Je brengt het perspectief van ervaringsdeskundigheid binnen in het netwerk Zorgtraject Geïnterneerden via o.a. deelname aan (beleidsmatige) overlegmomenten van het netwerk.
 • Je verzamelt huidige ervaringen, goede praktijken,… omtrent de inzet van ervaringsdeskundigheid en herstelgerichte zorg via contacten met diverse zorgpartners, ervaringswerkers op het terrein,…
 • Je zet in op het sensibiliseren, informeren en vormen van organisaties en medewerkers over de inzet van ervaringsdeskundigheid en de organisatie van herstelgerichte zorginitiatieven.
 • Je ondersteunt en gaat actief aan de slag met organisaties, medewerkers en andere ervaringswerkers in de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid en herstelgerichte zorg binnen de forensische zorg.

Je werkt daarbij nauw samen met en rapporteert aan de netwerkcoördinator internering van het netwerk Zorgtraject Geïnterneerden van het Hof van Beroep Brussel Nederlandstalig.

Profiel

Vereiste competenties:

 • Mensgericht. Onze acties afstemmen op gevoeligheden, behoeften en wensen van de mensen die op ons een beroep doen;
 • Verantwoordelijk. De eigen taken en verantwoordelijkheden spontaan opnemen met inachtname van de eigen grenzen;
 • Samenwerken. Rekening houden met de andere teamleden, actief en constructief samenwerken;
 • Groei en ontwikkeling. Acties nemen ter bevordering van de eigen professionele en persoonlijke groei en die van de organisatie.

Functiegebonden

 • Positief ingesteld: heeft een attitude van hoop en optimisme.
 • Empoweren: kan zelfmanagement ondersteunen en faciliteren, weet stigma, discriminatie en uitsluiting terug te dringen.
 • Normaliseren: kan sociale participatie/inclusie bevorderen, normale rollen. Sluit aan bij het eigen verhaal van de cliënt of het eigen verhaal van de familie/naastbetrokkenen.
 • Creativiteit: originele en vernieuwende oplossingen bedenken en voorstellen formuleren. Vindingrijke acties ondernemen om bestaande situaties te verbeteren.
 • Communiceren: informatie en ideeën begrijpelijk en op een tactvolle, aanvaardbare en respectvolle wijze overbrengen, zowel mondeling als schriftelijk.

Kennis en kunde

 • Je hebt voldoende ervaringskennis (vanuit cliënt of familie/naasten-perspectief) ontwikkeld en weet hiermee anderen te ondersteunen; Je kan afstand nemen van je persoonlijke ervaringen, maar je kennis wel inzetten in het begeleiden en ondersteunen van anderen (organisaties, hulpverleners, ervaringswerkers,…);
 • Je hebt kennis van de principes van herstel, empowerment, ervaringsdeskundigheid en herstelondersteunende zorg;
 • Je hebt enige theoretische kennis van de ontwikkelingen op gebied van zorgvernieuwing in de GGZ;
 • (Ervarings-)kennis met betrekking tot forensische zorg is een meerwaarde;
 • Het volgen van een opleidingstraject als ervaringsdeskundige strekt tot aanbeveling.

Wat wij u bieden

 • We bieden je een overeenkomst van onbepaalde duur voor 30%. Deze overeenkomst wordt afgesloten met Zorggroep Sint-Kamillus als administratief coördinerend centrum van het netwerk.
 • Je wordt vergoed volgens IFIC barema (ontbrekende functie) met als minimum IFIC categorie 12 en maximum IFIC categorie 14, afhankelijk van relevante ervaring en opleiding, met groeiperspectief via het volgen van onderling afgesproken opleidingen. Daarnaast ontvang je een aantal extralegale voordelen zoals gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques en een fietsvergoeding.
 • Je komt terecht in een warme organisatie, waar elk verhaal telt en diversiteit als een sterkte wordt gezien;
 • We dragen samen zorg voor elkaars welzijn en welbevinden op de werkplek en binnen het team;
 • We bieden je de ruimte om je verder te ontwikkelen als professional, onder meer via mogelijkheid tot vorming en intervisie met andere ervaringsdeskundigen of -werkers.
 • Als open organisatie willen we samen co-creatief aan de slag gaan, dit doen we met het oog op duurzaamheid en adaptiviteit;
 • Zorggroep Sint-Kamillus is gelegen in een groene omgeving, is vlot bereikbaar met openbaar vervoer, fiets en de wagen en biedt ruime, gratis parkeermogelijkheid.

Hoe solliciteren?

De selectieprocedure bestaat uit een evaluatie van de motivatiebrief en curriculum vitae. Na een eerste selectie volgt een gesprek met de netwerkcoördinator internering en directeur patiëntenzorg van Zorggroep Sint-Kamillus.

Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie telefonisch contact opnemen met:

 • Mevr. Goyens Mieke – netwerkcoördinator internering Hof van Beroep Brussel Nederlandstalig – 0476 88 15 56
 • Dhr. Steffen Gennez – HR Medewerker Zorg – 016 452 791

Solliciteren kan door je motivatiebrief en CV in te geven via volgende website: https://kamillus.hro.be/job.php?lang=nl&id=628


Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen