Ga naar belangrijkste inhoud.

Ervaringswerker GGZ Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel in GEEL – 50%

Ervaringswerker GGZ Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel in GEEL – 50%

In kader van de verdere uitwerking van herstelgerichte zorg in ons ziekenhuis willen we starten met het inzetten van een betaalde ervaringsdeskundige als ervaringswerker.

Functieomschrijving

In kader van de verdere uitwerking van herstelgerichte zorg in ons ziekenhuis willen we starten met het inzetten van een betaalde ervaringsdeskundige als ervaringswerker.

De Opname-eenheid richt zich naar ouderen met acute psychische problemen. Het is een gesloten leefeenheid waar vanuit een herstelgerichte visie gewerkt wordt aan het herstel van 60 plussers met een psychische kwetsbaarheid. Onze opdracht vertaalt zich voornamelijk in crisisopvang , diagnostiek en kortdurende behandeling.

Hoe ziet je functie eruit?

Je bent lid van het multidisciplinaire team. Je ondersteunt het herstelgericht werken door het opnemen van mogelijks verschillende rollen als ervaringsdeskundige zoals bv. hoopverlener, krachtverlener, individuele of groepsondersteuner en ondersteuner van de teamwerking vanuit het perspectief van patiënt en naasten.

De ondersteuning die door jou geboden wordt is gebaseerd op hoop en empowerment met een warme, open en respectvolle professionele attitude. Je ondersteunt de herstelprocessen bij de patiënt en familie. Je werkt in overleg en met ondersteuning van de teamcoördinator. Je komt regelmatig samen met andere ervaringsdeskundigen in OPZ en in het netwerk.

Naast de specifieke eenheid waar je wordt toegewezen is het mogelijk dat voor bepaalde opdrachten je inzet gevraagd wordt binnen de divisie waartoe je behoort.

Profiel

Je beschikt over een bachelordiploma en hebt bij voorkeur ervaring met een betaalde job. Eveneens heb je bij voorkeur een opleiding in ervaringsdeskundigheid GGZ gevolgd en heb je ervaring als ervaringsdeskundige (betaald of als vrijwilliger). Je hebt ervaring met een psychische kwetsbaarheid en psychiatrische behandeling. Je bent zelf voldoende gevorderd met je eigen herstelproces en kunt anderen hierdoor inspireren en hoop geven dat herstellen mogelijk is. Je helpt de cliënt zijn krachten te ontdekken en zijn persoonlijke doelen te realiseren. Je ondersteunt mee de visie van het team en het ziekenhuis. Je bent empathisch en kan constructief samenwerken met anderen. Je bent bereid om je binnen je functie steeds verder te ontwikkelen.

Jobgerelateerde competenties

  • Informatie verzamelen over de situatie van de zorgvrager en samen de sociaal-educatieve interventiewijze bepalen
  • Zorgvragers de sociale en beleefdheidsregels tijdens de dagelijkse activiteiten uitleggen
  • Collectieve sociaal-educatieve acties evalueren (bereikte doelstellingen, moeilijkheden, …)
    De informatie doorgeven (partners, financiers, ..)
  • De dagelijkse activiteiten organiseren voor de zorgvrager(s), de uitvoering opvolgen en tussenkomen bij conflicten of incidenten
  • Informatie over individuele dossiers verstrekken en uitwisselen met het team, magistraten, medisch personeel, leerkrachten of betrokken commissies, ….

Aanbod

Een deeltijdse (40%) overeenkomst van onbepaalde duur (in salarisschaal B151 of B161) in een dynamische en inspirerende zorginstelling. Gezinsvriendelijke arbeidsvoorwaarden (aantrekkelijke vakantieregeling…). Een competitieve verloning waarbij relevante ervaring wordt gehonoreerd. Interessante bijkomende voordelen zoals hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, eindejaarstoelage, vormingsmogelijkheden en stimulerende opleidingen.

Plaats tewerkstelling

Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel

Dr. Sanodreef 4 2440 GEEL

Waar en hoe solliciteren?

Contact: Iris Croonenborghs

Solliciteren met CV + motivatiebrief toevoegen

Solliciteren tot en met 6 november 2022 (vacature staat nog steeds online op 15/11/2022 en is gewijzigd op 7/11/2022)


Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Caro Bridts - Opgeleide ervaringsdeskundige bij deLink

“Ga in gesprek met mensen ongeacht wie ze zijn of wat hun achtergrond is. Leer ze kennen als mens. Op die manier kan je vele vooroordelen langs beide kanten doorbreken.”

Caro Bridts - Opgeleide ervaringsdeskundige