Ga naar belangrijkste inhoud.

Ervaringswerker Mobiel Team (Sub)acute zorg, 50%, Regio Halle – Vilvoorde – Brussel

Ervaringswerker Mobiel Team (Sub)acute zorg, 50%, Regio Halle – Vilvoorde – Brussel

In het kader van de hervorming ‘artikel 107’ rond de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg zoekt het OLV ziekenhuis in samenwerking met het Netwerk GGZ regio Halle-Vilvoorde-Brussel een ERVARINGSWERKER voor de uitbouw van zijn ‘mobiel behandelteam aan huis voor (sub)acute psychische problemen’.

Functieomschrijving

Als ERVARINGSDESKUNDIGE maak je deel uit van een multidisciplinair team en begeleid je cliënten in hun eigen leefomgeving/thuissituatie. Er wordt nauw samengewerkt met de cliënt en andere betrokken hulpverleners in diens netwerk.

Elke dag beleef je iets kleurrijks in deze functie:

 • Je werkt vanuit jouw ervaringsdeskundigheid in een multidisciplinair team
 • Je tracht samen met jouw collega’s en eventuele andere betrokkenen een vertrouwensband op te bouwen om zo de nodige stappen te zetten naar gepaste zorg
 • Je ondersteunt de cliënt bij zijn individueel herstelproces, maatschappelijke participatie en emancipatie. Als ervaringsdeskundige creëer je begrip en ruimte zodat de cliënt zelf aan zijn herstelproces kan werken
 • Je ondersteunt de medewerkers bij het aanbieden van herstelondersteunende zorg, maakt verslagen op, je houdt dossiers up to date en ondersteunt in administratieve taken
 • Als ervaringsdeskundige schep je een positieve cultuur en draag je bij tot destigmatisering. Je schept ruimte waarbinnen cliënten in samenspraak met anderen zelf kunnen bepalen hoe zij hun leven vorm willen geven
 • Je weet om te gaan met (onvoorziene) crisissituaties. Je weet deze ook vanuit jouw persoonlijke ervaring deels in te schatten, waar mogelijk

Profiel

Diplomavereisten

 • Je hebt een relevante opleiding gevolgd rond ervaringsdeskundigheid, je bent deze aan het volgen en zal deze afronden.

Gevraagde competenties, kennis en ervaring

 • je bent vanuit jouw ervaringsdeskundigheid een meerwaarde in het proces van rehabilitatie en herstel
 • je hebt minimaal al stage gelopen voor een langere periode of je hebt reeds minimaal 6 maanden ervaring (als vrijwilliger) in de functie van ervaringsdeskundige
 • je kan zelfstandig handelen en hebt de nodige aandacht voor samenwerking in het team
 • je bent empathisch, communicatief en je hebt een positief mensbeeld
 • je bent bereid tot bijscholing en het ontwikkelen van je professionaliteit
 • je beschikt over een rijbewijs B

Jobgerelateerde competenties

 • Personen ondersteunen bij hun individueel groeiproces
 • Personen opvangen, de situatie inschatten en informatie verstrekken over de rechten, hulpmogelijkheden of plaatsen waar de persoon terecht kan
 • De doelgroep adviseren en sensibiliseren over maatschappelijke thema’s
 • Personen adviseren of begeleiden in conflictsituaties

Aanbod

Welke rooskleurige toekomst bieden wij jou?

Je krijgt een halftijds contract onbepaalde duur, voor deze boeiende job, binnen een ziekenhuis dat belang hecht aan team spirit, zelfontplooiing, opleiding en doorgroeimogelijkheden, evenwicht tussen werk en privé, personeelsactiviteiten én zo veel meer, dàt zit in ons DNA!

Daarnaast biedt het OLV Ziekenhuis een attractief en veelkleurig beloningspalet om de loyaliteit en prestaties van alle OLV-medewerkers te waarderen.We hebben oog voor zowel financiële als niet-financiële elementen. Lees er meer over op deze pagina:Arbeidsvoorwaarden voor OLV-werknemers | OLV Ziekenhuis

Interesse? … Solliciteer nu!

Voor meer informatie kan je vrijblijvend contact opnemen met Céline Dero, Talent Acquisition Partner op het nummer 053/72 84 22 of met Marion Boriau, Zorgzonemanager Zintuigen, Moeder en kind en Psychiatrie op het nummer 053/72 88 54

Wil je een duidelijk zicht op de functie? Verder in het sollicitatieproces bieden we je de kans om een dag mee te lopen met je toekomstige collega’s!

Een gedetailleerd CV geeft ons meer informatie over uw relevante opleiding en ervaring, zodat wij beter kunnen inschatten of u voor een bepaalde vacature in aanmerking komt. Mogen wij u daarom vragen om uw CV op te laden, eventueel vergezeld van een motivatiebrief.

Plaats tewerkstelling

Bloklaan 5 1730 ASSE

Waar en hoe solliciteren?

Solliciteer via site werkgever


Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen