Ga naar belangrijkste inhoud.

Gezinsondersteuner in lokaal team Maasland

Gezinsondersteuner in lokaal team Maasland

Kind en Gezin lokaal team Maasland zoekt een nieuwe collega. Er wordt gelijktijdig een werfreserve aangelegd voor dit team EN aanpalende teams

Opgroeien

1 vacature(s)
Solliciteer tot en met: 16-2-2023
Contract: Vervangingsovereenkomst
Tip: bekijk ook het selectiereglement

 

Kind en Gezin lokaal team Maasland zoekt een nieuwe collega. Er wordt gelijktijdig een werfreserve aangelegd voor dit team EN aanpalende teams (zie kaarten in bijlage).

Heb jij persoonlijk ervaring met kansarmoede en wens je vanuit deze ervaring andere gezinnen met jonge kinderen in dezelfde situatie te ondersteunen en hen hen de weg tonen uit de kansamoede? Liggen verbinden werken en empathie helemaal in jouw aard? Wens je je ervaring en enthousiasme in te zetten voor een prachtige maatschappelijke missie?

Dan is deze functie van gezinsondersteuner perfect voor jou! Want met jouw ervaring kan jij het verschil maken bij anderen!

Als gezinsondersteuner zal je vanuit je eigen levenservaring verbindend werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen en andere dienstverleners binnen het ontwikkelde beleidskader van de preventieve gezinsondersteuning. Zo willen wij kinderen in deze gezinnen zoveel mogelijk kansen geven en ouders ondersteunen bij de realisatie van hun gezinsproject.

Om dat te bereiken zijn we op zoek naar een gezinsondersteuner die aandacht heeft voor diversiteit en maatwerk. Samen met de verpleegkundige en met het gezin loop je een traject met als doel het gezin sterker te maken, zodat de kinderen betere kansen krijgen om zich te ontwikkelen.

Dit betekent:

 • dat je op weg gaat met gezinnen die leven in kansarmoede en/ of sociale uitsluiting
 • dat je kan luisteren wat het gezin te vertellen heeft
 • dat je samen met het gezin op zoek gaat naar versterkende factoren binnen hun eigen netwerk en / of binnen het hulpverleningslandschap
 • dat je kennis hebt van de sociale kaart
 • dat je methodieken en instrumenten hebt om met een gezin in gesprek te gaan
 • dat je open staat voor de diversiteit van gezinnen met jonge kinderen
 • dat je het perspectief van deze gezinnen mee vertaalt binnen je team en naar externen toe

De gezinsondersteuner die we zoeken heeft zelf sociale uitsluiting gekend en ervaren omwille van een eigen armoedeverhaal en/of een migratieverhaal.

 


Wie zoeken we

Je kunt aan de selectieprocedure als je op de uiterste sollicitatiedatum voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je beschikt over een diploma secundair onderwijs, bij voorkeur in een menswetenschappelijke richting: Ervaringsdeskundige in de kansarmoede en sociale uitsluiting, intercultureel bemiddelaar of jeugd- en gehandicaptenzorg (niveau middelbaar onderwijs volbracht).
 • Je hebt zelf sociale uitsluiting gekend. De sociale uitsluiting moet in de sollicitatie worden aangetoond worden op basis van eigen armoedeverhaal van migratie.
 • Voor deelname via horizontale mobiliteit:
  • Je werkt als contractueel personeelslid bij de diensten van de Vlaamse overheid in betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die betreft met de rang C1 of een hogere rang dan C1. Ook wie solliciteert via horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vereiste diploma en vereiste sociale uitsluiting.
 • Je beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen (meerwaarde)
 • Kennis van een niet West-Europese taal is een meerwaarde.

Diploma

Secundair onderwijs


Wat bieden we

Je wordt contractueel aangeworven als gezinsondersteuner met een vervangingsovereenkomst in de graad van medewerker met de bijhorende salarisschaal C111.
Via horizontale mobiliteit:
• de kandidaat bevindt zich in de administratieve toestand van dienstactiviteit .
• de kandidaat moet binnen de 3 maanden na de selectiebeslissing de functie opnemen.
Voor het berekenen van het nettoloon kan de kandidaat surfen naar www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator
Naast het salaris bieden we jou:
– Een uitgebreid opleidingsaanbod voor nieuwe medewerkers.
– Een werktijdregeling van 38 uren per week (bij een voltijdse functie)
– Een aantrekkelijke verlofregeling met 35 vakantiedagen per jaar.
– Een maaltijdcheque van 7 euro per gewerkte dag.
– Gratis hospitalisatieverzekering.
– Volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer via het openbaar vervoer, kilometervergoeding voor dienstreizen.
– Aanvullend pensioen.
– Gratis toegang via de Belga-app tot de Vlaamse kranten en heel wat weekbladen op eigen smartphone of tablet.

Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen