Ga naar belangrijkste inhoud.

Onderwijsondersteuner – armoedeconsulent bij de VGC

Onderwijsondersteuner – armoedeconsulent bij de VGC

Eén van de kernthema’s van het Onderwijscentrum Brussel (OCB) is ‘omgaan met armoede in onderwijs’ (in het kader van Urban Education). Als ervaringsdeskundige in de armoede en de sociale uitsluiting bij het OCB, zorg je vanuit je ervaring en expertise voor advies aan en begeleiding van de OCB-onderwijsondersteuners en participeer je aan (de ontwikkeling van) een extern aanbod voor de scholen.

De job in het kort

Wat doe je?

Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel wordt geconfronteerd met heel wat leerlingen die opgroeien in armoede. Het is belangrijk dat schoolteams nadenken over hun financieel beleid én hun onderwijskundige aanpak om op deze uitdaging in te spelen.

Eén van de kernthema’s van het Onderwijscentrum Brussel (OCB) is ‘omgaan met armoede in onderwijs’ (in het kader van Urban Education). Als ervaringsdeskundige in de armoede en de sociale uitsluiting bij het OCB, zorg je vanuit je ervaring en expertise voor advies aan en begeleiding van de OCB-onderwijsondersteuners en participeer je aan (de ontwikkeling van) een extern aanbod voor de scholen.

 

Opdrachten

 • Je verstrekt informatie en documentatie aan OCB-onderwijsondersteuners en onderwijsinstellingen met betrekking tot omgaan met armoede. Dit doe je zowel via infosessies en vormingen als via individuele coaching.
 • Je adviseert de OCB-onderwijsondersteuners bij de ontwikkeling van ondersteuningstrajecten, vormingen en/of methodieken en materialen.
 • Je vervult een signaalfunctie (t.a.v. initiatieven genomen door het OCB), tolkfunctie (situaties vertalen vanuit de invalshoek armoede) en brugfunctie (om de interactie tussen de persoon in armoede en de school/leraar te bevorderen).

Profiel

Wie zoeken we?

Je hebt een diploma hoger onderwijs van het korte type (bachelor, graduaat) of een diploma van het hoger onderwijs van het lange type (master, licentiaat) en een getuigschrift ervaringsdeskundige in de armoede en de sociale uitsluiting.

Competentieprofiel

Waardegebonden competenties

 • dienstbaar zijn
 • integer handelen
 • betrokken zijn

Niveaugebonden competenties

Interactief gedrag

 • mondeling vaardig zijn
 • schriftelijk vaardig zijn
 • samenwerken

Omgaan met informatie

 • problemen analyseren
 • oordelen vormen

Probleemoplossend gedrag

 • resultaatgericht werken
 • klantgericht handelen

Beheersmatig gedrag

 • plannen en organiseren
 • taken en processen opvolgen

Functiegebonden competenties

 • beschikken over vormings-, coachings- en begeleidingsvaardigheden
 • kennis en inzicht hebben in het grootstedelijk onderwijs in Brussel
 • kennis en inzicht hebben in culturele diversiteit en armoede
 • anderen overtuigen
 • en visie ontwikkelen
 • initiatief nemen

Aanbod

Wat krijg je in ruil?

Je krijgt een voltijds contract voor onbepaalde duur vanaf 1 juni 2023.

Je loonschaal is 1.80 – onderwijsondersteuner. Je krijgt een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau.

Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:

 • We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.
 • Je krijgt een MIVB-abonnement.
 • We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten. (vanaf 6 maanden in dienst).
 • Je ontvangt maaltijdcheques.
 • Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.
 • Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.
 • We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.
 • Als contractueel personeelslid krijg je een aanvullend pensioen via een tweede pensioenpijler. Je bouwt een extra pensioenkapitaal op omdat de VGC jaarlijks een premie van 4% van je jaarloon in het Vlaams Pensioenfonds stort.
 • Je kan bovendien genieten van een verzekering gewaarborgd inkomen waardoor je een premie krijgt bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.

Interesse?

Heb je nog vragen over de inhoud van deze functie? Contacteer dan Piet Vervaecke, entiteitsverantwoordelijke bij het Onderwijscentrum Brussel op het nummer 02 210 63 90 of via piet.vervaecke@vgc.be.

Heb je nog vragen over de inhoud van de selectieprocedure? Contacteer dan Vanessa Van Damme op het nummer 02 563 06 73 of via vanessa.vandamme@vgc.be.

Solliciteer nu

Algemene directie Onderwijs en Vorming – entiteit Onderwijscentrum Brussel – B

Bachelor / Master – Onbepaalde duur

Reageren tot en met: 16/04/2023

Voor meer informatie


Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen