Ga naar belangrijkste inhoud.

Opgeleide ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting bij Pleegzorg West-Vlaanderen

Opgeleide ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting bij Pleegzorg West-Vlaanderen

Wil je de dialoog en de inzichten op vlak van armoede en sociale uitsluiting binnen onze organisatie versterken? Dan is deze vacature precies wat je zoekt.

Wat doe je?

 • Op vraag van en in afstemming met de pleegzorgbegeleiders, loop je een aantal individuele trajecten binnen de pleegzorgdriehoek. Je vormt hierbij de brugfunctie tussen de leefwereld van mensen in armoede en sociale uitsluiting en de dienstverlening binnen pleegzorg. Je biedt al doende ondersteuning ten aanzien van één of meerdere partijen (ouders, pleegouders, kind/jongere).
 • In dialoog sensibiliseer en verbreed je het bewustzijn van je collega’s voor de stem en de kijk van (pleeg)ouders, pleegkinderen/pleegjongeren of pleeggasten die zich bevinden in een situatie van armoede of sociale uitsluiting, de manier van communiceren, de leefwereld en hun referentiekader.
 • Bij vragen vanuit de begeleidingsteams, kunnen ze jou consulteren en geef je advies vanuit jouw expertise. Je doet dit voornamelijk voor de regio Brugge, Oostende en Diksmuide.
 • Samen met een collega OED-medewerker en twee methodiekondersteuners ondersteun je dertien collega’s (één in elk team) die zich engageren om in hun team kennis en inzichten met betrekking tot armoede en sociale uitsluiting, binnen te brengen. Je rijkt hen hiervoor relevante kennis en inzichten aan.
 • Je helpt de begeleidingsteams om relevante externe samenwerkingen aan te gaan.
 • Je werkt in nauw overleg met de methodiek ondersteuner in jouw team, die tevens een ondersteunende rol opneemt naar jou. Je wordt gecoacht door jouw teamverantwoordelijke.
 • Je neemt deel aan overlegmomenten, onder meer: teamvergaderingen, interprovinciale overleg en intervisie voor OED …
 • Je participeert en deelt jouw kennis via tijdelijke teamoverschrijdende werkgroepen. Je neemt deel aan bijeenkomsten van de participatiegroepen, indien aangewezen.

Jij …

 • kan reflecteren over je eigen denken en handelen en dit in gesprek brengen.
 • je kan je eigen levensgeschiedenis en -visie een gepaste plek geven in de hulpverlening.
 • kan constructief omgaan met weerstand, ook met je persoonlijke weerstand.
 • je kan situaties positief her-kaderen, krachten benoemen.
 • bent een teamspeler.
 • bent bereid tot sporadisch avondwerk of weekendwerk

Jij hebt bij voorkeur …

 • een opleiding als ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting vervolledigd.
 • de mogelijkheid je te verplaatsen binnen de provincie, al dan niet met het openbaar vervoer.

Wat bieden we?

 • Contract van onbepaalde duur voor min. 30,4 u of voltijds 38u.
 • Onmiddellijke indiensttreding of indiensttreding in onderling overleg.
 • Je werkt vanuit ons antennepunt in Brugge.
 • Een bruto maandloon tussen de € 2.643,82 en € 4.220,61 afhankelijk van het aantal jaar relevante anciënniteit en dit volgens het B2a-barema PC 319.01. Je loon wordt bij elke indexsprong mee geïndexeerd.
 • Je loon wordt aangevuld met maaltijdcheques, een vergoeding woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen, vakantiegeld en een volwaardige eindejaarspremie.
 • Je kan thuiswerken, wanneer dit mogelijk is. Natuurlijk zorgen we ervoor dat je thuis ook een top werkplek hebt. Je krijgt van ons een laptop, smartphone, headset & een laptopstandaard.
 • Aandacht voor je werk-privébalans door een interessante verlofregeling (min. 25, max. 58 dagen o.b.v. jouw leeftijd), thuiswerkmogelijkheden en een zeer flexibel uurrooster.
 • Ruimte voor persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling onder andere door intervisie, opleiding en coaching.

Groei jij met ons mee?

Stuur ten laatste tegen 26 april jouw CV en motivatiebrief door via ons online sollicitatieformulier.

Indien jouw kandidatuur na screening van jouw CV en motivatiebrief weerhouden wordt dan volgt een gesprek op vrijdagvoormiddag 5 mei.

Solliciteren

 


Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen