Ga naar belangrijkste inhoud.

Projectmedewerker Familie Impact Oost- en West-Vlaanderen

Projectmedewerker Familie Impact Oost- en West-Vlaanderen

Voor de uitvoering van dit nieuwe en vernieuwende project zoeken we een gedreven Familie Impactwerker voor Oost- en West-Vlaanderen. Iets voor jou?

Omschrijving van de vacature

Similes vzw verenigt en versterkt families van mensen met psychische problemen. Een ouder, partner, kind, zus of broer of een andere naastbetrokkene van iemand die psychisch kwetsbaar is, heeft eigen noden. Wij komen hieraan tegemoet met informatie, ontmoeting en vorming.

Daarnaast ijveren we voor een familie betrokken geestelijke gezondheidszorg (GGZ). We bepleiten de triade of ‘trialoog’ tussen hulpverleners, zorgvragers en belangrijke naasten. We geven familie een stem. Op basis van de ervaring van familie inspireren we het herstelgericht denken en bevorderen we de evolutie naar een meer gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg.

Met het project Familie Impact zetten we voluit in op de participatie van familie. We doen dat samen met de 13 regionale netwerken geestelijke gezondheid voor volwassenen in Vlaanderen en Brussel, en met het Familieplatform. Voor de uitvoering van dit nieuwe en vernieuwende project zoeken we een gedreven Familie Impactwerker voor Oost- en West-Vlaanderen.

De Familie Impactwerkers zijn pioniers.

Zij maken het mee mogelijk dat de stem van familie een evenwaardige plaats krijgt binnen elk regionaal netwerk geestelijke gezondheid voor volwassenen.

Dit doen ze door binnen de netwerken:

– Alle mensen met familie-ervaring de kans te geven om samen met hulpverlening ideeën te verzamelen voor een meer familiebetrokken GGZ

– Families en andere belangrijke naasten te stimuleren om te groeien in een rol als familie-ervaringsdeskundige. Familie-ervaringsdeskundigen worden gevormd om hun eigen verhaal te overstijgen en vanuit een gedragen visie het familieperspectief te vertegenwoordigen binnen (organisaties in) elk netwerk

– Vrijwillige en professionele familie-ervaringsdeskundigen bijeen te brengen en te ondersteunen

– Organisaties te ondersteunen die (willen) samenwerken met familie-ervaringsdeskundigen.

In deze nieuwe functie werken Familie Impactwerkers nauw samen met

– De coördinator en partners binnen de regionale netwerken om Familie Impact af te stemmen op en in te bedden binnen elk netwerk

– De collega’s binnen Similes om duurzame strategieën vorm te geven voor de participatie van familie

Gewenst profiel

Als Familie Impactwerker zet je volgende troeven in:

– Je bent vertrouwd met de ervaring van familie van iemand met een psychische kwetsbaarheid

– Je bent vertrouwd met (evoluties in) de geestelijke gezondheidszorg

– Je hebt ervaring in het aantrekken en ondersteunen van vrijwilligers, in het werken met groepen en in het enthousiasmeren van mensen

– Je bent een geboren organisator

– Je kan helder schriftelijk en mondeling communiceren

– Je bent flexibel in takenpakket, werkuren en verplaatsingen

– Je hebt een bachelorsdiploma (of gelijkgesteld door ervaring)

– Je bent bereid tot avond- en weekendwerk – Je werkt vlot met de courante pc-toepassingen. Administratief werk schrikt je niet af

– Je beschikt over een rijbewijs B en een wagen.

Ons aanbod

 – Een boeiende en zingevende job met veel ruimte voor initiatief en persoonlijke ontplooiing.

– Een aangename werksfeer met veel aandacht voor de balans tussen werk en privé (mogelijkheden voor werk op verplaatsing en thuiswerk, extra vakantiedagen).

– Een voltijdse tewerkstelling (deeltijds bespreekbaar) binnen barema B1c van PC329.1, maaltijdcheques. Een contract tot einde 2024, mogelijk verlengbaar.

– Plaats van tewerkstelling: Ons hoofdkantoor in Heverlee of bijkantoor in Drongen vormen je uitvalsbasis. Je werkt evenwel vaak op verplaatsing.

Contact

Je kan bij Veerle Aendekerk (Veerle.aendekerk@similes.be -Similes VZW, Groeneweg 151, 3001 Heverlee) terecht voor meer informatie over deze vacature.

Selectieprocedure

Wij werven aan op basis van competenties en talenten. Bezorg je cv met motivatiebrief uiterlijk 20 maart 2023 per mail of per brief aan Veerle Aendekerk, algemeen directeur (Veerle.aendekerk@similes.be -Similes VZW, Groeneweg 151, 3001 Heverlee). We doen een eerste selectie op basis van cv en motivatiebrief. Geselecteerde kandidaten ontvangen een uitnodiging voor een gesprek.


Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen