Ga naar belangrijkste inhoud.

Woonbegeleider BAZ-team & Housing First

Woonbegeleider BAZ-team & Housing First

Als woonbegeleider BAZ begeleid je een aantal bewoners met meervoudige GGZ problematiek die verblijven in sociale huurwoningen binnen de regio Halle-Vilvoorde.

Je tracht samen met de woonactoren en eventuele andere betrokkenen rond de cliënt een vertrouwensband op te bouwen om zo de nodige eerste stappen te zetten in zijn/haar ondersteuning binnen de huisvesting en in de toeleiding naar zorg.

Een greep uit het takenpakket als Woonbegeleider bij het BAZ-team (Begeleiding Aanklampende Zorg) 50%:

Het BAZ-team richt zich tot sociale huurders (+18 jaar) met een ernstige psychische of psychiatrische kwetsbaarheid waarbij adequate hulpverlening en/of netwerk afwezig of niet toereikend is. Het gaat om zorgmijders die een toeleiding naar de gepaste zorg nodig hebben of die omwille van hun psychisch disfunctioneren hun woonsituatie op de helling zetten.

Als woonbegeleider BAZ begeleid je een aantal bewoners met meervoudige GGZ problematiek die verblijven in sociale huurwoningen binnen de regio Halle-Vilvoorde. Je tracht samen met de woonactoren en eventuele andere betrokkenen rond de cliënt een vertrouwensband op te bouwen om zo de nodige eerste stappen te zetten in zijn/haar ondersteuning binnen de huisvesting en in de toeleiding naar zorg.

 • Je werkt hierbij vanuit de aanklampende en herstelondersteunende zorg (de bemoeizorg-methodiek);
 • Je zorgt per cliënt voor de meest passende aanpak, waar respect voor elkaar een belangrijke rol speelt;
 • Je weet om te gaan met onvoorziene (crisis)situaties. Je weet deze ook waar mogelijk te voorkomen.

Een greep uit je takenpakket als Housing First begeleider 50%:

Als begeleider Housing First bied je intensieve partiële of integrale ambulante hulpverlening aan volwassenen met een psychiatrische en/of verslavingsproblematiek die na een lange tijd van dak- of thuisloosheid een woning toegewezen krijgen. Vanuit de krachten van de cliënt en het netwerk werk je aan herstel van de situatie en het vergroten van de competenties.

De kerntaken kunnen ingedeeld worden in: duurzame woonvorm creëren en behouden, van een huis een thuis maken, sociale integratie en activering in brede zin op maat en vraag van de cliënt.

In functie van de welzijnsvragen en zorgnoden van de cliënt bepaal je, samen met je collega’s aan welke levensgebieden (sociaal-materiaal, relationeel, psychische en fysische gezondheid) er gewerkt wordt en hoe de hulp- en zorgverlening het beste wordt georganiseerd.

 

Gewenst profiel

 • Je hebt minimaal een bachelor in een menswetenschappelijke richting of gelijkwaardig door ervaring; 
 • Je hebt zicht op de werking van het algemeen welzijnswerk en een goede kennis van de sociale kaart;
 • Je hebt zin om outreachend aan de slag te gaan en bent een geboren netwerker;
 • Kennis van de thuislozenproblematiek en ervaring met (integrale) begeleidingstrajecten is een troef.
 • Je bezit ervaring binnen woonbegeleidingen en vindt het interessant om met de bewoner(s) het proces aan te gaan van rehabilitatie en herstel. Je stelt de zelfredzaamheid en het belang van de cliënt centraal;
 • Je bent sterk in communicatie en verbindend werken. Ondersteunend maar directief, assertief en empathisch;
 • Je houdt van uitdagingen en hebt visie en lef om doelen te bereiken;
 • Je bent pragmatisch en planmatig ingesteld en geeft mensen een kans;
 • Je hebt een onbevooroordeelde, authentieke houding t.a.v. cliënten en derden;
 • Goede kennis van het Nederlands en Frans is een must. Meer talen zijn altijd een plus;
 • Je bent organisatorisch sterk en hebt een goede kennis van de meest courante MS Office pakketten;
 • Je bent mobiel zodat je je flexibel en frequent kan verplaatsen in onze uitgebreide regio.

Ons aanbod

 • Een boeiende job met ruimte voor creativiteit, groei en professionele ontplooiing in een dynamisch team
 • Onmiddellijke indiensttreding met voltijds contract tem 31/12/2023 (kans op verlenging).
 • Verloning volgens PC 319.01, barema B1C met gelijkstelling van relevante beroepservaring;
 • Extralegale voordelen: laptop, hospitalisatieverzekering, omniumverzekering voor dienstverplaatsingen en een uitgebreid opleidingsaanbod
 • Interessante verlofregeling: 8 extra verlofdagen en VIA-dagen vanaf 35 jaar;
 • Plaats van tewerkstelling is Halle, maar je werkt voor de hele zorgregio Halle-Vilvoorde.

Selectieprocedure

Ben jij gebeten door de woon- en welzijnssector én de hulpverlener die het verschil wil maken?

Laat ons dan weten waarom jij de geknipte persoon bent door je motivatie en CV door te sturen naar rekrutering@cawhallevilvoorde.be uiterlijk op 22/02/2023. Elke sollicitatie wordt met zorg gescreend en de weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek.

CAW Halle-Vilvoorde, met zetel te Asse, is een door de Minister van Welzijn erkend Centrum Algemeen Welzijnswerk actief in de eerstelijnszones AMALO, BRAVIO, Druivenstreek, Grimbergen, Pajottenland en Zennevallei en op zoek naar een combifunctie met onmiddellijke indiensttreding.

CAW Halle-Vilvoorde wil medewerkers aanwerven op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, gender, origine of geaardheid en de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen.


Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen