Ga naar belangrijkste inhoud.

Bind-Kracht

Bind-kracht wil - als samenwerkingsverband van onderzoekers, trainers en mensen in armoede - ondersteuning bieden aan hulpverleners en vrijwilligers die op weg gaan met mensen in armoede. Doel is de kwaliteitsverbetering van de hulpverlening of begeleiding aan mensen in armoede. In tandem met ervaringsdeskundigen (Bind-Krachtcoaches), bieden trainers vormingsprogramma’s aan, die beklijvend werken. Focus ligt op het methodische. Vanuit een visie op armoede en armoedebestrijding, werken ze aan een positieve en op dialoog gerichte basishouding en vandaaruit reiken ze op maat krachtgerichte en verbindende methoden aan. Via actie-onderzoek, coaching en vorming op maat trachten ze die visie en werkwijzen ook in organisaties te verankeren. De meerwaarde bestaat uit de verbinding van praktijkervaringen met theoretische kaders en met de ervaringskennis van mensen in armoede. Wat aan bod kan komen in de vormingen: een krachtgericht onthaal, een warme doorverwijzing, netwerkversterkend werken, werken met het krachtenmodel, leefwereldbotsing als crisis en kracht, het rollenspel in de hulpverlening, omgaan met eenzaamheid door leven met een beperkt budget, krachtgerichte arbeidstrajectbegeleiding, de kracht van kunst en cultuur, …

Gegevens:

Brusselsestraat 45 Antwerpen, 2018

03 613 18 18 Bezoek website

Ligging op de kaart:

Bezig met laden van de data.

Gerelateerde organisaties

Organisatie Domein Soort organisatie
SAAMO Antwerpen Stad vzw
Opbouwwerk
Aanbieden vormingen met ervaringskennis, Ervaringskennis vrijwillig / professioneel inzetten, Ontwikkeling van ervaringskennis, Professionele inzet ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
GRIP vzw (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap)
Functiebeperking - Handicap en Chronische ziekte
Ervaringskennis vrijwillig / professioneel inzetten
De Buurtwinkel
Armoede en sociale uitsluiting
Aanbieden vormingen met ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
Welzijnszorg vzw
Armoede en sociale uitsluiting
Professionele inzet ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
Welzijnsschakels vzw
Armoede en sociale uitsluiting

De kaart is ontstaan in navolging van een beschrijvend onderzoek dat uitgevoerd werd door vzw De Link in samenwerking met Karel De Grote Hogeschool, gerealiseerd met projectmiddelen van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.