Ga naar belangrijkste inhoud.

Welzijnszorg vzw

Ervaringswerk.be:

Welzijnszorg vzw

Welzijnszorg droomt van een wereld zonder armoede en sociale uitsluiting. Welzijnszorg werkt hieraan op vier manieren: door armoedeorganisaties te ondersteunen, door vorming te geven en educatief materiaal ter beschikking te stellen, door campagne te voeren en door politiserend en politiek werk. Naast het heel diverse aanbod van begeleide educatieve werkvormen (inleefweek, inleefatelier, armoedewandeling, …) zet Welzijnszorg in op vorming. Een ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting neemt een organisatie of groep samen met een educatieve medewerker van Welzijnszorg mee in de wereld van armoede en armoedebestrijding. We staan stil bij oorzaken en kloven, bij het armoedeweb van de binnenkant en de buitenkant, bij wat je zelf kan doen en wat de overheid zou moeten doen. Theoretische kaders worden aangereikt en krijgen door de interactie met de ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting en de educatief medewerker een reëel gezicht.

Gegevens:

Huidevetterstraat 165, 1000 Brussel

Bezoek website

Ligging op de kaart:

Bezig met laden van de data.

Gerelateerde organisaties

Organisatie Domein Soort organisatie
SAAMO Antwerpen Stad vzw
Opbouwwerk
Aanbieden vormingen met ervaringskennis, Ervaringskennis vrijwillig / professioneel inzetten, Ontwikkeling van ervaringskennis, Professionele inzet ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
PIN vzw
Culturele diversiteit
Professionele inzet ervaringskennis
Pleegzorg Provincie Antwerpen
Overheid
Aanbieden vormingen met ervaringskennis, Professionele inzet ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
De Buurtwinkel
Armoede en sociale uitsluiting
Aanbieden vormingen met ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
Netwerk Kwadraat geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen
Koepelorganisaties
Aanbieden vormingen met ervaringskennis, Ontwikkeling van ervaringskennis, Professionele inzet ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis

De kaart is ontstaan in navolging van een beschrijvend onderzoek dat uitgevoerd werd door vzw De Link in samenwerking met Karel De Grote Hogeschool, gerealiseerd met projectmiddelen van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.