Ga naar belangrijkste inhoud.

Netwerk Kwadraat geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen

Ervaringswerk.be:

Netwerk Kwadraat geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen

Kwadraat | netwerk geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen verbindt actoren uit diverse hulp- en dienstverleners om te komen tot een gemeenschappelijke visie op geestelijke gezondheidszorg. Vanuit deze gedeelde visie bouwen de partners samen aan het meest passende aanbod in functie van de geestelijke gezondheid van volwassenen met een psychische kwetsbaarheid binnen het werkingsgebied. Het aanbod is vlot toegankelijk en sluit aan bij de noden van de persoon op een bepaald moment. De zorggebruiker is regisseur van het eigen traject. We werken vanuit de eigen krachten en mogelijkheden van de zorggebruikers en de betrokkenen uit hun omgeving. Gebruik makend van de sterktes van de netwerkpartners, creƫren we meerwaarde. We doen dit door afstemming tussen de partners, alsook door het versterken en innoveren van het zorgaanbod in het netwerk.

Gegevens:

Onze-Lieve-Vrouwemarkt 20-22, 8800 Roeselare

Bezoek website

Ligging op de kaart:

De interactieve kaart werkt enkel met JavaScript. Gelieve JavaScript in te schakelen indien mogelijk.

Gerelateerde organisaties

Organisatie Domein Soort organisatie
De Buurtwinkel
Armoede en sociale uitsluiting
Aanbieden vormingen met ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
HerstelAcademie Kempen
GGZ - Herstelvisie
Aanbieden vormingen met ervaringskennis
STA-AN vzw (Samen tegen armoede – Antwerps netwerk)
Koepelorganisaties
Aanbieden vormingen met ervaringskennis, Ontwikkeling van ervaringskennis, Professionele inzet ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
Ocmw Brugge
Overheid
Professionele inzet ervaringskennis
Herstelacademie Brussel
GGZ - Herstelvisie
Aanbieden vormingen met ervaringskennis, Ontwikkeling van ervaringskennis, Professionele inzet ervaringskennis

De kaart is ontstaan in navolging van een beschrijvend onderzoek dat uitgevoerd werd door vzw De Link in samenwerking met Karel De Grote Hogeschool, gerealiseerd met projectmiddelen van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.