Ga naar belangrijkste inhoud.

PIN vzw

PIN vzw zet in op de uitdagingen door de internationale en interregionale migratie. De samenleving wordt steeds complexer, met een grote diversiteit en de veelheid van identiteiten. Het verschil tussen dominante groep en minderheidsgroep verdwijnt. De visie van PIN vzw vertrekt vanuit deze superdiverse realiteit. Ze zijn overtuigd van de kracht van lokale verankering en willen werken aan een inclusieve samenleving waarin elke burger volwaardig kan participeren. Ze willen het kader en de context waarin burgers hun kwaliteiten, plichten, noden en interesses kunnen realiseren toegankelijk en zichtbaar maken. Dat doen ze samen met onze lokale partners. PIN vzw gelooft dat ze deze doelstelling van een inclusieve samenleving het best kan bereiken met een zo divers mogelijk personeelsbestand, en dus een zo breed mogelijk palet aan competenties en inzichten. Tegelijkertijd willen ze bijdragen aan de sociale mobiliteit van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een hoeksteen van hun werking is de expertise in migratie en integratie, en het professionaliseren hiervan. Toeleiders en hun specifieke competenties zijn hun basis en kracht.

Gegevens:

Kanaalbrugstraat 5E
1500 Halle

02 304 48 45 Bezoek website

Ligging op de kaart:

Bezig met laden van de data.

Gerelateerde organisaties

Organisatie Domein Soort organisatie
SAAMO Antwerpen Stad vzw
Opbouwwerk
Aanbieden vormingen met ervaringskennis, Ervaringskennis vrijwillig / professioneel inzetten, Ontwikkeling van ervaringskennis, Professionele inzet ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
Pleegzorg Provincie Antwerpen
Overheid
Aanbieden vormingen met ervaringskennis, Professionele inzet ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
Netwerk Kwadraat geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen
Koepelorganisaties
Aanbieden vormingen met ervaringskennis, Ontwikkeling van ervaringskennis, Professionele inzet ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
STA-AN vzw (Samen tegen armoede – Antwerps netwerk)
Koepelorganisaties
Aanbieden vormingen met ervaringskennis, Ontwikkeling van ervaringskennis, Professionele inzet ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
Ocmw Brugge
Overheid
Professionele inzet ervaringskennis

De kaart is ontstaan in navolging van een beschrijvend onderzoek dat uitgevoerd werd door vzw De Link in samenwerking met Karel De Grote Hogeschool, gerealiseerd met projectmiddelen van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.