Ga naar belangrijkste inhoud.

Cedes

CEDES is een vormingsorganisatie die met lokale besturen, diensten en organisaties op weg gaat (korte of langere trajecten) om mee te zoeken hoe je innovatieve antwoorden kan geven op de (lokale of categoriale) uitdagingen van armoede die zich bij jullie stellen. Naast het samenbrengen van jullie eigen praktijkkennis en de wetenschappelijke kennis die bestaat over armoede, zoeken we samen uit hoe we ook de ‘ervaringskennis’ van lokale (categoriale) mensen met armoede-ervaring in alle bestaande lokale diversiteit, kunnen beluisteren en tot zijn recht laten komen. Dat kan op vele manieren. Het wordt alleszins een warmmenselijk traject OP MAAT, waarin coaching, vorming, training, methodiek- en organisatieontwikkeling, lerend netwerk, dialoogproces, cocreatie armoedebeleid, enz. een plaats kunnen krijgen.

Gegevens:

Landsroemlaan 14, 1081 Brussel

02 425 51 05 Bezoek website

Ligging op de kaart:

Bezig met laden van de data.

Gerelateerde organisaties

Organisatie Domein Soort organisatie
SAAMO Antwerpen Stad vzw
Opbouwwerk
Aanbieden vormingen met ervaringskennis, Ervaringskennis vrijwillig / professioneel inzetten, Ontwikkeling van ervaringskennis, Professionele inzet ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
Pleegzorg Provincie Antwerpen
Overheid
Aanbieden vormingen met ervaringskennis, Professionele inzet ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
De Buurtwinkel
Armoede en sociale uitsluiting
Aanbieden vormingen met ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
HerstelAcademie Kempen
GGZ - Herstelvisie
Aanbieden vormingen met ervaringskennis
Netwerk Kwadraat geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen
Koepelorganisaties
Aanbieden vormingen met ervaringskennis, Ontwikkeling van ervaringskennis, Professionele inzet ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis

De kaart is ontstaan in navolging van een beschrijvend onderzoek dat uitgevoerd werd door vzw De Link in samenwerking met Karel De Grote Hogeschool, gerealiseerd met projectmiddelen van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.