Ga naar belangrijkste inhoud.

Filet Divers

Ervaringswerk.be:

Filet Divers

Filet Divers is een door Bond zonder Naam ondersteunde, erkende vereniging waarin armen het woord nemen. Filet Divers is ook een verbindend en versterkend kansencentrum en een sociale kruidenier. Filet Divers creƫert een kansrijke omgeving waarin talenten en kwaliteiten ontkiemen. Filet Divers focust op activiteiten die het doelpubliek energie geven. Zo ontwikkelen ze kracht om moeilijkheden zelf te overwinnen. Filet Divers countert het lage zelfbeeld via verbindende activiteiten, focus op succeservaringen en vergroting van het sociaal netwerk. Filet Divers brengt kansarmen en de maatschappij via openheid, dialoog en samenspraak tot een sterkere wederzijdse betrokkenheid. Filet Divers werkt via innovatieve projecten en vrijwilligerswerking aan sensibilisering naar de politiek toe, met het oog op structurele verandering. Filet Divers verbindt, versterkt, emancipeert, geeft een stem en perspectief aan mensen in armoede en gaat van individuele verandering naar een hernieuwde verbinding met de samenleving.

Gegevens:

Rolwagenstraat 49, 2018 Antwerpen

03 226 13 93 Bezoek website

Ligging op de kaart:

De interactieve kaart werkt enkel met JavaScript. Gelieve JavaScript in te schakelen indien mogelijk.

Gerelateerde organisaties

Organisatie Domein Soort organisatie
De Buurtwinkel
Armoede en sociale uitsluiting
Vormingsaanbod dmv ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
HerstelAcademie Kempen
GGZ - Herstelvisie
Vormingsaanbod dmv ervaringsdeskundigen, Vormingsaanbod dmv ervaringskennis
Netwerk Kwadraat geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen
Koepelorganisaties
Ontwikkeling van ervaringskennis, Professionele inzet ervaringskennis, Vormingsaanbod dmv ervaringsdeskundigen, Vormingsaanbod dmv ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
STA-AN vzw (Samen tegen armoede – Antwerps netwerk)
Koepelorganisaties
Ontwikkeling van ervaringskennis, Professionele inzet ervaringskennis, Vormingsaanbod dmv ervaringsdeskundigen, Vormingsaanbod dmv ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
Herstelacademie Brussel
GGZ - Herstelvisie
Ontwikkeling van ervaringskennis, Professionele inzet ervaringskennis, Vormingsaanbod dmv ervaringsdeskundigen, Vormingsaanbod dmv ervaringskennis

De kaart is ontstaan in navolging van een beschrijvend onderzoek dat uitgevoerd werd door vzw De Link in samenwerking met Karel De Grote Hogeschool, gerealiseerd met projectmiddelen van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.