Ga naar belangrijkste inhoud.

Diletti (GGZ-netwerk voor volwassenen, Vlaams-Brabant Oost)

Ervaringswerk.be:

Diletti (GGZ-netwerk voor volwassenen, Vlaams-Brabant Oost)

Het GGZ-netwerk engageert zich om voor de populatie van volwassenen binnen de regio Vlaams-Brabant-Oost een kwaliteitsvol, gemeenschapsgericht en gepast zorgaanbod uit te bouwen door de organisatie van zorgcircuits, netwerken en zorgprogramma’s, vertrekkend vanuit een herstelgerichte invalshoek. De volgende waarden staan hierbij centraal: verbinding, samenwerking, transparantie en toegankelijkheid, vertrouwen, innovatie en de centrale positie van de cliënt. Alle zorg- en welzijnsactoren uit de regio die zich richten op (jong)volwassenen of ouderen met psychische problemen en hun context kunnen toetreden tot het netwerk, alsook alle organisaties die optreden als vertegenwoordigers van zorggebruikers en hun naasten.

Gegevens:

Groeneweg 151/8, 3001 Heverlee

016 27 03 11 Bezoek website

Ligging op de kaart:

Bezig met laden van de data.

Gerelateerde organisaties

Organisatie Domein Soort organisatie
SAAMO Antwerpen Stad vzw
Opbouwwerk
Aanbieden vormingen met ervaringskennis, Ervaringskennis vrijwillig / professioneel inzetten, Ontwikkeling van ervaringskennis, Professionele inzet ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
Pleegzorg Provincie Antwerpen
Overheid
Aanbieden vormingen met ervaringskennis, Professionele inzet ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
De Buurtwinkel
Armoede en sociale uitsluiting
Aanbieden vormingen met ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
HerstelAcademie Kempen
GGZ - Herstelvisie
Aanbieden vormingen met ervaringskennis
Netwerk Kwadraat geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen
Koepelorganisaties
Aanbieden vormingen met ervaringskennis, Ontwikkeling van ervaringskennis, Professionele inzet ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis

De kaart is ontstaan in navolging van een beschrijvend onderzoek dat uitgevoerd werd door vzw De Link in samenwerking met Karel De Grote Hogeschool, gerealiseerd met projectmiddelen van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.