Ga naar belangrijkste inhoud.

Herstelacademie Brussel

Ervaringswerk.be:

Herstelacademie Brussel

De Herstelacademie Brussel biedt laagdrempelige en kortdurende vormingen aan rond het psychisch herstel en het mentale welzijn. Dit doen we door actief partnerschap aan te gaan met andere lokale-en regionale voorzieningen in Brussel. Daarnaast helpen we deelnemende organisaties in hun herstelgerichte praktijk. De Herstelacademie biedt een zowel preventief als aanvullend aanbod. De Herstelacademie biedt persoonlijke coaching en steun aan. Het taalgebruik, de inrichting van lokalen en de wijze van ontvangst weerspiegelen op een sterke wijze de waarden en visie van herstel. Onder deze waarden verstaan we “oriënteren naar Hoop, eigen kracht, eigen keuze en uitdagingen.

Gegevens:

Opperstraat 73, 1050 Elsene

0498407799 Bezoek website

Ligging op de kaart:

De interactieve kaart werkt enkel met JavaScript. Gelieve JavaScript in te schakelen indien mogelijk.

Gerelateerde organisaties

Organisatie Domein Soort organisatie
De Buurtwinkel
Armoede en sociale uitsluiting
Vormingsaanbod dmv ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
HerstelAcademie Kempen
GGZ - Herstelvisie
Vormingsaanbod dmv ervaringsdeskundigen, Vormingsaanbod dmv ervaringskennis
Netwerk Kwadraat geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen
Koepelorganisaties
Ontwikkeling van ervaringskennis, Professionele inzet ervaringskennis, Vormingsaanbod dmv ervaringsdeskundigen, Vormingsaanbod dmv ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
STA-AN vzw (Samen tegen armoede – Antwerps netwerk)
Koepelorganisaties
Ontwikkeling van ervaringskennis, Professionele inzet ervaringskennis, Vormingsaanbod dmv ervaringsdeskundigen, Vormingsaanbod dmv ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
Ocmw Brugge
Overheid
Professionele inzet ervaringskennis

De kaart is ontstaan in navolging van een beschrijvend onderzoek dat uitgevoerd werd door vzw De Link in samenwerking met Karel De Grote Hogeschool, gerealiseerd met projectmiddelen van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.