Ga naar belangrijkste inhoud.

HerstelAcademie Meetjesland

Ervaringswerk.be:

HerstelAcademie Meetjesland

HerstelAcademie Meetjesland voorziet een open cursusaanbod rond maatschappelijke thema’s, welbevinden & mentaal welzijn. Iedere geïnteresseerde volwassene is na inschrijving welkom om een cursus te volgen en hierbij in een kleine groep van max. 10 deelnemers eventuele kennis & ervaring te delen. De nadruk ligt op leren van elkaar. Een cursus van de HerstelAcademie wordt begeleiddoor een hulpverlener en een ervaringswerker die hun kennis rond een bepaald thema graag bespreekbaar maken. Elk thema bestaat uit verschillende sessies die elkaar opvolgen.

Gegevens:

Zuidmoerstraat 136/8, 9900 Eeklo

09 378 61 69 Bezoek website

Ligging op de kaart:

Bezig met laden van de data.

Gerelateerde organisaties

Organisatie Domein Soort organisatie
De Buurtwinkel
Armoede en sociale uitsluiting
Aanbieden vormingen met ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
HerstelAcademie Kempen
GGZ - Herstelvisie
Aanbieden vormingen met ervaringskennis
Netwerk Kwadraat geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen
Koepelorganisaties
Aanbieden vormingen met ervaringskennis, Ontwikkeling van ervaringskennis, Professionele inzet ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
STA-AN vzw (Samen tegen armoede – Antwerps netwerk)
Koepelorganisaties
Aanbieden vormingen met ervaringskennis, Ontwikkeling van ervaringskennis, Professionele inzet ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
Herstelacademie Brussel
GGZ - Herstelvisie
Aanbieden vormingen met ervaringskennis, Ontwikkeling van ervaringskennis, Professionele inzet ervaringskennis

De kaart is ontstaan in navolging van een beschrijvend onderzoek dat uitgevoerd werd door vzw De Link in samenwerking met Karel De Grote Hogeschool, gerealiseerd met projectmiddelen van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.