Ga naar belangrijkste inhoud.

OPWEGG Kempen (Netwerk GGZ Kempen)

Ervaringswerk.be:

OPWEGG Kempen (Netwerk GGZ Kempen)

In onze regio zijn er in de loop der jaren heel wat initiatieven ontstaan waar (ex)-cliënten, al dan niet als ervaringsdeskundige, hun bijdrage aan leveren. Ze kunnen er hun stem laten horen als cliënt, hun herstelverhaal brengen, vorming geven, mee nadenken over de inzet van ervaringskennis, elkaar ontmoeten,… Ervaringskennis en professionele kennis worden complementair ingezet door ook professionelen te betrekken (hulpverleners, beleidsmakers, …). Omdat we sterk geloven in samenwerking, ontmoeting en het belang van zicht op het aanbod, trachten we personen en initiatieven, over organisaties heen, te verbinden in OPWEGG Kempen. Een initiatief mede mogelijk gemaakt door en in samenwerking met Netwerk GGZ Kempen. OPWEGG staat voor Ontmoeting Participatie Werkgroep Ervaringsdeskundigheid Geestelijke Gezondheid en werkt rond vier pijlers: Ontmoeting, Participatie, Ervaringsdeskundigheid en Beeldvorming. OPWEGG Kempen wordt gedragen door een groep gedreven ervaringsdeskundigen die hun ervaringen en inzichten willen inzetten.

Gegevens:

Stelenseweg 15, 2440 Geel

014 57 93 51 Bezoek website

Ligging op de kaart:

Bezig met laden van de data.

Gerelateerde organisaties

Organisatie Domein Soort organisatie
SAAMO Antwerpen Stad vzw
Opbouwwerk
Aanbieden vormingen met ervaringskennis, Ervaringskennis vrijwillig / professioneel inzetten, Ontwikkeling van ervaringskennis, Professionele inzet ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
PIN vzw
Culturele diversiteit
Professionele inzet ervaringskennis
Pleegzorg Provincie Antwerpen
Overheid
Aanbieden vormingen met ervaringskennis, Professionele inzet ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
De Buurtwinkel
Armoede en sociale uitsluiting
Aanbieden vormingen met ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
HerstelAcademie Kempen
GGZ - Herstelvisie
Aanbieden vormingen met ervaringskennis

De kaart is ontstaan in navolging van een beschrijvend onderzoek dat uitgevoerd werd door vzw De Link in samenwerking met Karel De Grote Hogeschool, gerealiseerd met projectmiddelen van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.