Ga naar belangrijkste inhoud.

OPWEGG Kempen (Netwerk GGZ Kempen)

Ervaringswerk.be:

OPWEGG Kempen (Netwerk GGZ Kempen)

In onze regio zijn er in de loop der jaren heel wat initiatieven ontstaan waar (ex)-cliënten, al dan niet als ervaringsdeskundige, hun bijdrage aan leveren. Ze kunnen er hun stem laten horen als cliënt, hun herstelverhaal brengen, vorming geven, mee nadenken over de inzet van ervaringskennis, elkaar ontmoeten,… Ervaringskennis en professionele kennis worden complementair ingezet door ook professionelen te betrekken (hulpverleners, beleidsmakers, …). Omdat we sterk geloven in samenwerking, ontmoeting en het belang van zicht op het aanbod, trachten we personen en initiatieven, over organisaties heen, te verbinden in OPWEGG Kempen. Een initiatief mede mogelijk gemaakt door en in samenwerking met Netwerk GGZ Kempen. OPWEGG staat voor Ontmoeting Participatie Werkgroep Ervaringsdeskundigheid Geestelijke Gezondheid en werkt rond vier pijlers: Ontmoeting, Participatie, Ervaringsdeskundigheid en Beeldvorming. OPWEGG Kempen wordt gedragen door een groep gedreven ervaringsdeskundigen die hun ervaringen en inzichten willen inzetten.

Gegevens:

Stelenseweg 15, 2440 Geel

014 57 93 51 Bezoek website

Ligging op de kaart:

De interactieve kaart werkt enkel met JavaScript. Gelieve JavaScript in te schakelen indien mogelijk.

Gerelateerde organisaties

Organisatie Domein Soort organisatie
De Buurtwinkel
Armoede en sociale uitsluiting
Vormingsaanbod dmv ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
HerstelAcademie Kempen
GGZ - Herstelvisie
Vormingsaanbod dmv ervaringsdeskundigen, Vormingsaanbod dmv ervaringskennis
Netwerk Kwadraat geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen
Koepelorganisaties
Ontwikkeling van ervaringskennis, Professionele inzet ervaringskennis, Vormingsaanbod dmv ervaringsdeskundigen, Vormingsaanbod dmv ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
STA-AN vzw (Samen tegen armoede – Antwerps netwerk)
Koepelorganisaties
Ontwikkeling van ervaringskennis, Professionele inzet ervaringskennis, Vormingsaanbod dmv ervaringsdeskundigen, Vormingsaanbod dmv ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
Ocmw Brugge
Overheid
Professionele inzet ervaringskennis

De kaart is ontstaan in navolging van een beschrijvend onderzoek dat uitgevoerd werd door vzw De Link in samenwerking met Karel De Grote Hogeschool, gerealiseerd met projectmiddelen van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.