Ga naar belangrijkste inhoud.

Netwerk tegen Armoede

Ervaringswerk.be:

Netwerk tegen Armoede

In het Vlaams Netwerk tegen Armoede werken 61 verenigingen, waar mensen in armoede het woord nemen, samen met het uiteindelijke doel armoede uit te bannen. Mensen in armoede nemen er op alle niveaus het woord. De ervaringen van mensen in armoede zijn de basis om naar de overheid, diensten, het middenveld, het bedrijfsleven en de publieke opinie te stappen. Het Vlaams Netwerk tegen Armoede heeft een vormingsaanbod voor verschillende actoren die een verschil kunnen maken in de strijd tegen armoede: middenveld, overheden en bedrijven. De nadruk in vormingen en workshops lig op de ontwikkeling van inzicht en kennis over armoede en uitsluiting, en op een beter begrip van (verborgen) uitsluitingsmechanismen die maatschappelijke en relationele processen sturen. Vormingen en workshops zijn er op gericht het concreet handelen van deelnemers te veranderen en om bij te dragen aan veranderingen op organisatie- en beleidsniveau. Centraal in het vormingsaanbod staat ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid, naast wetenschappelijke- en praktijkkennis.

Gegevens:

Vooruitgangstraat 323 bus 6
Brussel, 1030

02 204 06 36 Bezoek website

Ligging op de kaart:

Bezig met laden van de data.

Gerelateerde organisaties

Organisatie Domein Soort organisatie
SAAMO Antwerpen Stad vzw
Opbouwwerk
Aanbieden vormingen met ervaringskennis, Ervaringskennis vrijwillig / professioneel inzetten, Ontwikkeling van ervaringskennis, Professionele inzet ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
GRIP vzw (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap)
Functiebeperking - Handicap en Chronische ziekte
Ervaringskennis vrijwillig / professioneel inzetten
De Buurtwinkel
Armoede en sociale uitsluiting
Aanbieden vormingen met ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
Welzijnszorg vzw
Armoede en sociale uitsluiting
Professionele inzet ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
Welzijnsschakels vzw
Armoede en sociale uitsluiting

De kaart is ontstaan in navolging van een beschrijvend onderzoek dat uitgevoerd werd door vzw De Link in samenwerking met Karel De Grote Hogeschool, gerealiseerd met projectmiddelen van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.