Ga naar belangrijkste inhoud.

POD Maatschappelijke Integratie

Ervaringswerk.be:

POD Maatschappelijke Integratie

De programmatorische federale overheidsdienst[1] Maatschappelijke Integratie (POD MI) werd opgericht in 2003 die een menswaardig bestaan wil waarborgen aan iedereen die in armoede leeft. Sinds meer dan 15 jaar verdedigt de POD MI het recht op maatschappelijke integratie, door een menswaardig leven trachten te waarborgen aan personen die tussen de mazen van het sociale zekerheidsnet vallen en die in armoede leven.

Gegevens:

Kruidtuinlaan 50 bus 165 Brussel, 1000

02 508 85 86 Bezoek website

Ligging op de kaart:

Bezig met laden van de data.

Gerelateerde organisaties

Organisatie Domein Soort organisatie
SAAMO Antwerpen Stad vzw
Opbouwwerk
Aanbieden vormingen met ervaringskennis, Ervaringskennis vrijwillig / professioneel inzetten, Ontwikkeling van ervaringskennis, Professionele inzet ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
GRIP vzw (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap)
Functiebeperking - Handicap en Chronische ziekte
Ervaringskennis vrijwillig / professioneel inzetten
De Buurtwinkel
Armoede en sociale uitsluiting
Aanbieden vormingen met ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
Welzijnszorg vzw
Armoede en sociale uitsluiting
Professionele inzet ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
Welzijnsschakels vzw
Armoede en sociale uitsluiting

De kaart is ontstaan in navolging van een beschrijvend onderzoek dat uitgevoerd werd door vzw De Link in samenwerking met Karel De Grote Hogeschool, gerealiseerd met projectmiddelen van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.