Ga naar belangrijkste inhoud.

’t Antwoord vzw

Ervaringswerk.be:

’t Antwoord vzw

T'ANtWOORD is een erkende vereniging tegen armoede en sociale uitsluiting. Onze vereniging werkt actief aan de 6 criteria die de kerntaken van de werking uitmaken: -mensen die leven in armoede verenigen -mensen in armoede het woord geven -werken aan maatschappelijke emancipatie -werken aan maatschappelijke structuren -dialoog en vorming (met de samenleving en het beleid) -mensen in en nabij armoede blijven zoeken Mensen die leven in en nabij armoede ervaren meestal een gemis aan sociale grondrechten als het gaat over hun gezondheid, relaties, inkomen, woonsituatie, werk, vrije tijd en cultuur, onderwijs en vorming, toegang tot de maatschappelijke dienstverlening. Het ene probleem brengt vaak het andere mee. Het gaat dus over meer dan een beperkt inkomen. Soms weten mensen niet waar ze terecht kunnen, missen ze informatie, durven ze geen hulp zoeken of missen ze de nodige sociale contacten om er te geraken. Samen met mensen in armoede, vrijwilligers en sympathisanten pleiten we tegen armoede en sociale uitsluiting. Dit doen we door structureel te werken aan armoede en door in dialoog te gaan met de samenleving en het beleid.

Gegevens:

Otterstraat 114, 2300 Turnhout

014 43 65 16 Bezoek website

Ligging op de kaart:

Bezig met laden van de data.

Gerelateerde organisaties

Organisatie Domein Soort organisatie
SAAMO Antwerpen Stad vzw
Opbouwwerk
Aanbieden vormingen met ervaringskennis, Ervaringskennis vrijwillig / professioneel inzetten, Ontwikkeling van ervaringskennis, Professionele inzet ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
PIN vzw
Culturele diversiteit
Professionele inzet ervaringskennis
Pleegzorg Provincie Antwerpen
Overheid
Aanbieden vormingen met ervaringskennis, Professionele inzet ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
De Buurtwinkel
Armoede en sociale uitsluiting
Aanbieden vormingen met ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
HerstelAcademie Kempen
GGZ - Herstelvisie
Aanbieden vormingen met ervaringskennis

De kaart is ontstaan in navolging van een beschrijvend onderzoek dat uitgevoerd werd door vzw De Link in samenwerking met Karel De Grote Hogeschool, gerealiseerd met projectmiddelen van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.