Ga naar belangrijkste inhoud.

Welzijnsschakel De Springplank

Ervaringswerk.be:

Welzijnsschakel De Springplank

De Springplank is een kansarmoedewerking gedragen door een zeventigtal vrijwilligers. Mensen met en zonder armoede-ervaring staan zij aan zij in de strijd tegen armoede in Sint-Niklaas. Dankzij hen zijn onze winkelrekken vol en krijg je een warm welkom in onze ontmoetingsruimte. Onze vrijwilligers en bezoekers kunnen steeds rekenen op overleg, vorming en ondersteuning vanuit de organisatie. Iedereen is bij ons welkom. Wij maken geen verschil tussen arm of rijk, huidskleur of geloofsovertuiging.

Gegevens:

Kleine Heimelinkstraat 17, 9100 Sint-Niklaas

03 777 05 34 Bezoek website

Ligging op de kaart:

De interactieve kaart werkt enkel met JavaScript. Gelieve JavaScript in te schakelen indien mogelijk.

Gerelateerde organisaties

Organisatie Domein Soort organisatie
De Buurtwinkel
Armoede en sociale uitsluiting
Vormingsaanbod dmv ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
HerstelAcademie Kempen
GGZ - Herstelvisie
Vormingsaanbod dmv ervaringsdeskundigen, Vormingsaanbod dmv ervaringskennis
Netwerk Kwadraat geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen
Koepelorganisaties
Ontwikkeling van ervaringskennis, Professionele inzet ervaringskennis, Vormingsaanbod dmv ervaringsdeskundigen, Vormingsaanbod dmv ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
STA-AN vzw (Samen tegen armoede – Antwerps netwerk)
Koepelorganisaties
Ontwikkeling van ervaringskennis, Professionele inzet ervaringskennis, Vormingsaanbod dmv ervaringsdeskundigen, Vormingsaanbod dmv ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
Herstelacademie Brussel
GGZ - Herstelvisie
Ontwikkeling van ervaringskennis, Professionele inzet ervaringskennis, Vormingsaanbod dmv ervaringsdeskundigen, Vormingsaanbod dmv ervaringskennis

De kaart is ontstaan in navolging van een beschrijvend onderzoek dat uitgevoerd werd door vzw De Link in samenwerking met Karel De Grote Hogeschool, gerealiseerd met projectmiddelen van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.