Ga naar belangrijkste inhoud.

Wieder vzw

Vzw Wieder is erkend door de Vlaamse gemeenschap als vereniging waar armen het woord nemen binnen het armoededecreet, waardoor we werken rond de volgende zes vooropgestelde criteria. Centraal staan bij vzw Wieder de kwetsbare burgers zelf. Helemaal in lijn met het concept van de menselijke waardigheid om personen in armoede te behandelen als autonome burgers met het nodige respect voor hun recht om eigen beslissingen te nemen. Kortom zoals de draad van Ariadne, die ons helpt een weg te vinden in het doolhof van het leven. Dit is wat vzw Wieder wil betekenen voor kwetsbare burgers.

Gegevens:

Rozendal 3, 8000 Brugge

050 33 54 84 Bezoek website

Ligging op de kaart:

De interactieve kaart werkt enkel met JavaScript. Gelieve JavaScript in te schakelen indien mogelijk.

Gerelateerde organisaties

Organisatie Domein Soort organisatie
De Buurtwinkel
Armoede en sociale uitsluiting
Vormingsaanbod dmv ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
HerstelAcademie Kempen
GGZ - Herstelvisie
Vormingsaanbod dmv ervaringsdeskundigen, Vormingsaanbod dmv ervaringskennis
Netwerk Kwadraat geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen
Koepelorganisaties
Ontwikkeling van ervaringskennis, Professionele inzet ervaringskennis, Vormingsaanbod dmv ervaringsdeskundigen, Vormingsaanbod dmv ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
STA-AN vzw (Samen tegen armoede – Antwerps netwerk)
Koepelorganisaties
Ontwikkeling van ervaringskennis, Professionele inzet ervaringskennis, Vormingsaanbod dmv ervaringsdeskundigen, Vormingsaanbod dmv ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
Herstelacademie Brussel
GGZ - Herstelvisie
Ontwikkeling van ervaringskennis, Professionele inzet ervaringskennis, Vormingsaanbod dmv ervaringsdeskundigen, Vormingsaanbod dmv ervaringskennis

De kaart is ontstaan in navolging van een beschrijvend onderzoek dat uitgevoerd werd door vzw De Link in samenwerking met Karel De Grote Hogeschool, gerealiseerd met projectmiddelen van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.