Ga naar belangrijkste inhoud.

Wieder vzw

Vzw Wieder is erkend door de Vlaamse gemeenschap als vereniging waar armen het woord nemen binnen het armoededecreet, waardoor we werken rond de volgende zes vooropgestelde criteria. Centraal staan bij vzw Wieder de kwetsbare burgers zelf. Helemaal in lijn met het concept van de menselijke waardigheid om personen in armoede te behandelen als autonome burgers met het nodige respect voor hun recht om eigen beslissingen te nemen. Kortom zoals de draad van Ariadne, die ons helpt een weg te vinden in het doolhof van het leven. Dit is wat vzw Wieder wil betekenen voor kwetsbare burgers.

Gegevens:

Rozendal 3, 8000 Brugge

050 33 54 84 Bezoek website

Ligging op de kaart:

Bezig met laden van de data.

Gerelateerde organisaties

Organisatie Domein Soort organisatie
De Buurtwinkel
Armoede en sociale uitsluiting
Aanbieden vormingen met ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
HerstelAcademie Kempen
GGZ - Herstelvisie
Aanbieden vormingen met ervaringskennis
Netwerk Kwadraat geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen
Koepelorganisaties
Aanbieden vormingen met ervaringskennis, Ontwikkeling van ervaringskennis, Professionele inzet ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
STA-AN vzw (Samen tegen armoede – Antwerps netwerk)
Koepelorganisaties
Aanbieden vormingen met ervaringskennis, Ontwikkeling van ervaringskennis, Professionele inzet ervaringskennis, Vrijwillige inzet ervaringskennis
Herstelacademie Brussel
GGZ - Herstelvisie
Aanbieden vormingen met ervaringskennis, Ontwikkeling van ervaringskennis, Professionele inzet ervaringskennis

De kaart is ontstaan in navolging van een beschrijvend onderzoek dat uitgevoerd werd door vzw De Link in samenwerking met Karel De Grote Hogeschool, gerealiseerd met projectmiddelen van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.