Ga naar belangrijkste inhoud.

Co-teaching hoger en volwassenen onderwijs voor docenten & lectoren

Co-teaching hoger en volwassenen onderwijs voor docenten & lectoren

Ervaringsdeskundige ondersteuning in jouw vak of opleidingsonderdeel nodig? Bij deLink bieden we co-teaching voor docenten en lectoren in het hoger en volwassenen onderwijs aan.

Hilde Bloemen, UCL - citaat over tandemwerking met opgeleide ervaringsdeskundige in onderwijs - deLink

Wat houdt dit in?

Door het perspectief van mensen in armoede binnen te brengen, krijgen studenten inzicht in wat ongelijkheid en uitsluiting teweegbrengen. Ervaringsdeskundigen brengen hun perspectief, interpretaties, hypotheses en theorieën binnen en gaan met de studenten in dialoog.

Studenten leren zien dat gesteld gedrag en opvattingen niet geldt als aanpassing aan, maar eerder als weerstand tegen een leven in armoede. Perspectiefwissel laat studenten toe kritisch te zijn tegenover sociale structuren en instituties. Ze leren wat het betekent om in een kwetsbare positie te verkeren in onze samenleving. Ze begrijpen hierdoor dat veel maatregelen daardoor niet aansluiten bij hun noden.

Studenten krijgen inzicht in de complexiteit van armoede. Studenten zien de krachten van mensen in armoede, stappen af van een wij-versus-zij denken en leren partnerschappen aangaan met mensen in armoede.

Studenten zijn zich vaak niet bewust van hun persoonlijke en culturele waarden ten opzichte van armoede. Door hen met ervaringsdeskundigen en met elkaar te laten discussiëren in een open klassfeer, kunnen stereotypes en vooroordelen en het verband met sociale positie, ideologie, theorie en beleidskeuzes worden besproken.  

Interesse?

Wens je meer info dit aanbod? Neem dan contact op met ons via de contactpagina:

Contacteer ons


Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen