Ga naar belangrijkste inhoud.

Ervaring werkt

Ervaring werkt

Het beroep ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting ontstond vanuit de vaststelling dat er een kloof is tussen mensen in armoede en de samenleving. Ervaringsdeskundigen zetten verruimde ervaringskennis in om samen met alle betrokkenen te werken aan verbinding.

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

Het inschakelen van ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting verrijkt je organisatie.

Wat wij elke dag doen
Ontdek ons aanbod
Iedereen kan een steentje bijdragen

Foto: Franky Dautzenberg, opgeleide ervaringsdeskundige bij Pleegzorg 

Franky Dautzenberg, opgeleide ervaringsdeskundige bij deLink

Voor mensen in armoede

Het delen van ervaringskennis met mensen met gelijkaardige ervaringen kan een ondersteuning betekenen voor de eigen ontwikkeling en voor de ontwikkeling van individuele ervaringskennis (peer group support learning).

Lees de interviews en artikels met ervaringsdeskundigen

Voor organisaties

Ervaringskennis deskundig integreren draagt bij aan het beter begrijpen van elkaars leefwereld en een beter inzicht in structurele uitsluitingsmechanismen. Hierdoor installeren hulp- en dienstverlening en beleid minder uitsluiting en beschouwen hun werk als zinvoller en efficiënter. Ervaringsdeskundigen zijn hierin een belangrijk partner.

 

Voor ons allemaal

Een goede, warme samenleving is een samenleving waarin iedereen aansluiting kan vinden.

Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Caro Bridts - Opgeleide ervaringsdeskundige bij deLink

“Ga in gesprek met mensen ongeacht wie ze zijn of wat hun achtergrond is. Leer ze kennen als mens. Op die manier kan je vele vooroordelen langs beide kanten doorbreken.”

Caro Bridts - Opgeleide ervaringsdeskundige