Ga naar belangrijkste inhoud.

Kennis & Expertise

Meer dan 20 jaar ervaring & expertise

DeLink is voorloper in het opleiden en inschakelen van ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting in Vlaanderen en Europa. We streven naar het verzamelen en verspreiden van actuele kennis over ervaringsdeskundigheid.

Kennis en expertise in Vlaanderen

Onderzoeksrapport – Diversiteit in de inzet en ontwikkeling van ervaringskennis in Vlaanderen en Brussel

Lees het onderzoeksrapport

Beroepscompetentieprofiel

Dit beroepsprofiel werd opgemaakt door de SERV voor de functie van opgeleide ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting.

Bekijk hier het beroepscompetentieprofiel

Beroepskwalificatiedossier

Lees meer over het beroepskwalificatiedossier

Essentie van de methodiek en de opleiding van ervaringsdeskundigen

Ontdek de essentie

Kennis en expertise op internationaal niveau

The Missing Link I & II : ‘Increasing social inclusion by engaging experts by experience’

“Missing link” verkozen tot armoedebestrijdingproject van het jaar binnen Leonardo Da Vinci programma van de EU.” 

Met de steun van Europa verbindt The Missing Link zes organisaties in de strijd tegen sociale uitsluiting.

Lees meer…

De expertise omgezet naar de praktijk

We geven het woord aan 3 experts, met elk hun eigen specifieke ervaring. Klik hieronder op de verschillende interviews om de waarde van onze kennis met nog meer appreciatie te lezen.

Een leven lang onderzoek naar ervaringsdeskundigheid

Lees het interview met Tine Van Regenmortel

Hoe Carry en Aaron het ervaren om als opgeleide ervaringsdeskundigen te werken.

Lees het interview met Carry en Aaron

Internationale believers vertellen hoe ze als een blok vielen voor het ideeëngoed en hoe ze er mee aan de slag gingen. 

Lees het interview met onze internationale believers

Opgeleide ervaringsdeskundige uit welzijnssector met aantoonbare ervaring op beleidsniveau

Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Caro Bridts - Opgeleide ervaringsdeskundige bij deLink

“Ga in gesprek met mensen ongeacht wie ze zijn of wat hun achtergrond is. Leer ze kennen als mens. Op die manier kan je vele vooroordelen langs beide kanten doorbreken.”

Caro Bridts - Opgeleide ervaringsdeskundige