Ga naar belangrijkste inhoud.

Impact

Wij maken elke dag een impact

Ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding zorgt voor verbinding tussen mensen in armoede en de samenleving. Deze verbinding leidt tot meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … in functie van effectievere armoedebestrijding.

Expertise

DeLink is voorloper in het opleiden en inschakelen van ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting in Vlaanderen en Europa. We verzamelen actuele kennis en werken samen met onderzoeksgroepen, expertisecentra in het onderzoek naar de ontwikkeling van ervaringskennis.  

DeLink draagt nationaal en internationaal haar expertise uit rond het inzetten van ervaringsdeskundigen in strijd tegen sociale uitsluiting uit. 

Lees er hier alles over

Organisaties

We hebben meer dan 20 jaar lang duurzame relaties opgebouwd met allerlei organisaties, actief in verschillende sectoren. DeLink informeert, begeleidt en zet actief in op samenwerkingen met ervaringsdeskundigen, om deze organisaties te verrijken met deze ervaring.

Missie en visie

Wat willen we bereiken met deLink? Waar staan we voor?

Ontdek onze missie en visie

Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen