Ga naar belangrijkste inhoud.

Missie en visie in een notendop

Missie en visie

Missie

DeLink strijdt voor een rechtvaardige samenleving zonder armoede en zonder sociale uitsluiting. Het armoedebeleid moet de kansen en keuzemogelijkheden creëren voor mensen om het leven te leiden dat ze wensen te leiden. Het uitoefenen van grondrechten door alle burgers staat hierin centraal.

Dàt realiseren kan niet zonder een meer rechtvaardige verdeling van en gelijke toegang tot maatschappelijke hulpbronnen, van wetgeving over financiële bestaansmiddelen tot alle vormen van zorg-, hulp- en dienstverlening.

Ontdek hier de missie van deLink

Visie

DeLink wil bijdragen aan de volwaardig burgerschap van mensen die leven in armoede en sociale uitsluiting.  

De Belgische grondwet verleent elke persoon het recht om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid (Artikel 23 van de Belgische grondwet). Leven in armoede schendt echter de menselijke waardigheid.

Grondrechten zijn behoorlijk wettelijk en institutioneel verankerd, maar ze worden voor mensen die leven in armoede en sociale uitsluiting niet ten volle gerealiseerd. Dat vraagt een structurele, collectieve en individuele aanpak van armoede en sociale uitsluiting.  

Lees hier de volledige visie van deLink

 

 

Aanpak en werkmethodieken

DeLink wil haar missie realiseren door in te zetten op de ontwikkeling en verankering van ervaringsdeskundigheid in armoede en sociale uitsluiting. In wisselwerking met professionele en academische kennis, is de kennis en ervaring ‘van binnenuit’ onmisbaar.

Ontdek onze aanpak en werkmethodieken

Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen