Ga naar belangrijkste inhoud.

Aanpak en werkmethodieken

Aanpak en werkmethodieken

Om haar missie te realiseren, creëert, organiseert en stimuleert deLink (a) professionaliseringstrajecten, (b) methodiekontwikkeling en onderzoek en (c) werkveldondersteuning.

  • Innovatieve professionaliseringstrajecten voor mensen met armoede-ervaring

Deze innovatieve professionaliseringstrajecten hebben volgende doelen:

  1. Het ontwikkelen van individuele -en collectieve ervaringskennis over alle aspecten van leven in armoede.
  2. Het procesmatig bewust maken van de eigen krachten en kwetsuren die het gevolg zijn van het leven in armoede.
  3. Het versterken van kennis en vaardigheden om professioneel aan de slag te gaan in het kader van armoedebestrijding.  
  • Methodiekontwikkeling en onderzoek naar het inbrengen van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid in de armoedebestrijding

De methodiekontwikkeling en het onderzoek heeft als doel om noodzakelijke ervaringskennis en -deskundigheid in het realiseren van armoedebestrijding binnen te brengen, alsook de wijze waarop sociale professionals mee de inbedding van de methodiek kunnen ondersteunen en uitdragen.  

  • Werkveldondersteuning bij de tewerkstelling van opgeleide ervaringsdeskundigen 

Met werkveldondersteuning zetten we in op de ondersteuning van ervaringsdeskundigen en de teams, organisaties, overheden en/of netwerken waar de opgeleide ervaringsdeskundigen aan de slag gaan.  

In de eigen werking werkt deLink systematisch vanuit de ‘tandemmethodiek’: op elk niveau werken ‘opgeleide ervaringsdeskundigen’ en ‘anders opgeleide deskundigen’ in tandem samen om haar missie te realiseren. 

Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen