Ga naar belangrijkste inhoud.

Wie zijn we

Waar we ons elke dag samen voor inzetten

We zetten ons in voor een rechtvaardige samenleving waarin mensen kansen en keuzemogelijkheden hebben om het leven te leiden dat ze wensen te leiden. Leven in armoede maakt deze kansen en keuzemogelijkheden onmogelijk en is dus een onrecht. Effectieve armoedebestrijding vertrekt vanuit ervaringskennis. Daarom zetten wij in op de ontwikkeling en verankering van ervaringsdeskundigheid op alle niveaus van de samenleving.

Hoe het allemaal begon…

“Ik wou armoede de wereld uit!”

Lees het interview met Celina Luyten, één van de grondleggers van deLink

Lut staat stil bij haar drijfveren om deLink op te richten.

Lees het interview met Lut

Ontdek de mijlpalen in de ontwikkeling van deLink

Bekijk de tijdlijn van deLink

Voor mensen, door mensen.

DeLink is een team van gepassioneerde mensen dat werkt rond ervaringsdeskundigheid binnenbrengen bij organisaties allerlei.

Ontdek ons team

Voor mensen, door mensen - De Link

Onze missie en visie op armoede en sociale uitsluiting

DeLink strijdt voor een rechtvaardige samenleving zonder armoede en zonder sociale uitsluiting. DeLink wil haar missie realiseren door in te zetten op de ontwikkeling en verankering van ervaringsdeskundigheid in armoede en sociale uitsluiting.

Lees meer

 

“Waarom we in 2020 moesten feesten, ook al was het werk nog niet af.”

Onze voorzitter, Rudy De Cock, schreef een opiniestuk in het kader van 21 jaar deLink.

“Armoedebestrijding kan niet zonder het betrekken van de armen zelf. Hun ervaringen, inzichten en betekenisverlening vormen de basis voor een doeltreffend armoedebeleid.”

Lees het volledige opiniestuk

Rudy De Cock, voorzitter deLink

Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen