Ga naar belangrijkste inhoud.

Drempelonderzoek: ‘Ervaringsdeskundige op de werkvloer’ met aansluitend het opzetten van een professionele dialoog

Drempelonderzoek: ‘Ervaringsdeskundige op de werkvloer’ met aansluitend het opzetten van een professionele dialoog

Wat zijn de drempels, maar ook welke mogelijkheden biedt de organisatie voor mensen in sociaal kwetsbare situaties? Dit onderzoek dient als middel om belangrijke aandachtspunten vast te leggen in de weg naar een meer toegankelijke hulp- of dienstverlening.

Wat houdt dit drempelonderzoek in?

De ervaringsdeskundige probeert zicht te krijgen op mogelijke drempels voor mensen in sociaal kwetsbare situaties in jullie organisatie. Dit kunnen fysieke, psychische en sociale drempels zijn, maar ook beleidsmatige, structurele. De reflecties, indrukken, geeft aanleiding tot dialoog, om samen belangrijke aandachtspunten vast te leggen in jullie weg naar een meer toegankelijke hulpverlening. 

Interesse?

Wens je meer info over dit aanbod? Neem dan contact op met ons via de contactpagina:

Contacteer ons


Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen