Ga naar belangrijkste inhoud.

Vorming en intervisie met verzorgenden en coaches gezinszorg en thuiszorg i.s.m. Thuiscompagnie

Vorming en intervisie met verzorgenden en coaches gezinszorg en thuiszorg i.s.m. Thuiscompagnie

Wil je als verzorgende versterkend en verbindend werken voor gezinnen met kinderen in maatschappelijk kwetsbare situaties maar loop je tegen allerlei drempels aan? Heb je het gevoel dat deze
gezinnen, ondanks alle inspanningen, in cirkels blijven draaien?
Twijfel je als coach in het vinden van een juiste afstemming tussen de draagkracht van elkeen in een team, de noden van gezinnen en de mogelijkheden binnen diensten?

Via dialoog met ervaringsdeskundigen kunnen we hier samen iets aan doen

Mensen in armoede willen net als iedereen kunnen thuiskomen in een warm gezin, kunnen dromen over een kansrijke toekomst en meetellen in onze samenleving. Maar stress en meervoudige problemen bemoeilijken het vinden van duurzame oplossingen. Door middel van hulpverlening die steunt op samenwerking, kunnen verzorgenden en coaches, die een belangrijke brug vormen naar dienst- en hulpverleners, nabijheid, vertrouwen en creativiteit aanmoedigen binnen deze gezinnen.

Maar een verschil in beleving of verwachtingen staat samenwerking met gezinnen in kwetsbare sociale posities soms in de weg. Daarom is er het Thuiscompagnie vormings- en ondersteuningsaanbod voor verzorgenden en coaches.

Dit aanbod is ontwikkeld in een samenwerking tussen de provincie Limburg en deLink vzw en wordt nu uitgerold in de rest van Vlaanderen.
Thuiscompagnie biedt verzorgenden en coaches de unieke kans om over hun werk in dialoog te gaan met professionele ervaringsdeskundigen. De ervaringen van de verzorgenden en coaches worden door de ervaringsdeskundige in verband gebracht met de – vaak ongeziene – belevingswereld van gezinnen en individuen in armoede. Vanuit gezamenlijke reflectie, waarin ieders stem telt, komen we tot nieuwe inzichten en werkwijzen, die verzorgenden en coaches toelaten om meer aansluiting te vinden bij gezinnen met kinderen in sociaal kwetsbare sociale posities.

Praktische info

Doelgroep:

Verzorgenden en coaches die werken in kwetsbare gezinnen met kinderen.

Opzet:

Dialoog met ervaringsdeskundigen staat centraal. Ervaringsdeskundigen werken in tandem met een trajectondersteuner van deLink.

Programma:

Een traject bestaat uit minimum één volledige dag vorming over kwetsbare gezinnen met kinderen en over het project thuiscompagnie, aangevuld met minimum vier intervisiesessies voor verzorgenden en coaches (3u) per jaar.

Aantal deelnemers:

Een vorming telt minimum 10 en maximum 20 deelnemers, een intervisie telt minimum 4 en maximum 10 deelnemers. Om organisaties met minder deelnemers tegemoet te komen worden er regionaal trajecten georganiseerd, waar verschillende organisaties kunnen op intekenen.

Data:

De sessies worden in overleg met de opdrachtgever(s) of individuele deelnemers gepland voor aanvang van het traject.

Locatie:

De locatie wordt voorzien door de opdrachtgever(s) of kan doorgaan bij deLink (centrum Brussel of Genk).

Interesse?

Wens je meer info over dit aanbod? Neem dan contact op met ons via de contactpagina:

Contacteer ons


Meer aanbod

Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen