Ga naar belangrijkste inhoud.

Vierdaags traject beleid voor ervaringsdeskundigen

Vierdaags traject beleid voor ervaringsdeskundigen

Het traject "beleid voor ervaringsdeskundigen" is een navormingsaanbod voor professionele ervaringsdeskundigen, waarbij dieper wordt ingegaan op elementen van beleidswerk, beleidsbeïnvloeding en handelen op micro-, macro- en mesoniveau.

Deze vierdaagse opleiding vindt plaats op donderdag 12 september, donderdag 19 september, donderdag 26 september en donderdag 3 oktober bij deLink in Brussel.

Inschrijven voor deze module kan binnenkort onderaan deze pagina.

Het traject “beleid voor ervaringsdeskundigen” is een navormingsaanbod voor professionele ervaringsdeskundigen, waarbij dieper wordt ingegaan op elementen van beleidswerk, beleidsbeïnvloeding en handelen op micro-, macro- en mesoniveau. 

Deze vierdaagse opleiding vindt plaats op donderdag 12 september, donderdag 19 september, donderdag 26 september en donderdag 3 oktober bij deLink in Brussel. 

Inschrijven voor deze module kan binnenkort onderaan deze pagina. 

Wat houdt deze module in? 

Tijdens dit oriëntatietraject van vier dagen proef je als professionele ervaringsdeskundige van de elementen van beleidswerk, beleidsbeïnvloeding en handelen op micro-, macro- en mesoniveau.  

Na dit traject zal je als deelnemer kunnen weergeven wat beleidsbeïnvloeding is en ideeën hebben om in je eigen job hiermee aan de slag te gaan. We onderzoeken samen de mogelijkheden tot politisering en beleidsbeïnvloeding via intervisie (casussen), reflectie en uitwisseling (verruiming van ervaringskennis) en er worden theoretische en praktische kaders aangereikt waarmee je jouw professionele ervaringskennis op beleidsniveau kan inzetten.  

Zo zal je onder meer de methodiek van de professionele dialoog aangeleerd krijgen zodat je kritisch kan reflecteren zonder vooringenomenheid, maar tegelijk begrenzend, vasthoudend en verbindend. Je zal op zoek leren gaan naar de verbinding tussen de verschillende belangen en perspectieven, en probleemoplossend leren handelen. Dit allemaal in het kader van beleidswerk en beleidsbeïnvloeding.  

Programma 

Hieronder vind je de verschillende modules terug die deel uitmaken van het vierdaags traject:  

 • Module 1: “Beleidsbeïnvloeding en beleidswerk: wat is het?” – we onderzoeken het verschil tussen beleidsbeïnvloeding en beleidswerk en zoomen in op micro-, meso- en macroniveau  
 • Module 2: “Een handelingskader voor ervaringsdeskundigen” – tijdens deze module maken we kennis met een handelingskader voor politisering in het sociaal werk en onderzoeken je eigen mogelijkheden tot (politiserend) handelen in relatie tot de organisatie waarvoor je werkt  
 • Module 3: “De professionele dialoog” – tijdens deze module worden de basishouding en verschillende principes van de professionele dialoog aangeleerd  
 • Module 4: “Mandaat krijgen of mandaat nemen? Ervaringskennis: het vijfde wiel aan de wagen?” – tijdens deze module leren we begrenzen, verbinden & actie ondernemen  
 • Module 5: “Hoe gaan we handelen? – Deel I” – we gaan vanuit het handelingskader aan de slag met een concrete casus   
 • Module 6: “Hoe gaan we handelen? – Deel II” – we onderzoeken mogelijkheden tot handelen op micro-, meso- en macroniveau  
 • Module 7: “De randvoorwaarden om te kunnen handelen” – we staan stil bij de randvoorwaarden tot (politiserend) handelen en verbinden deze met jouw functie als ervaringsdeskundige  
 • Module 8: “Uitwerken van een concrete actie en evaluatiemoment” – we werken samen aan een concrete actie en wat we hiermee willen bereiken; we maken tijd voor reflectie over het traject, je persoonlijke groei & wat je meeneemt naar de toekomst toe.  

Voor wie 

Professionele ervaringsdeskundigen of ervaringsdeskundigen met professionele ervaring op micro-, meso– of macroniveau. 

Praktisch 

Data 

 • Donderdag 12 september 2024
 • Donderdag 19 september 2024
 • Donderdag 26 september 2024
 • Donderdag 3 oktober 2024

Telkens bij deLink in Brussel (Sint-Katelijnestraat 16-18 – 1000 Brussel).
De opleidingsdagen starten om 9.30u en eindigen om 16u (telkens één uur lunchpauze van 12.30 u tot 13.30 u).
 

Prijs 

350 euro per persoon – koffie, thee, water en broodjeslunch inbegrepen. 

Extra 

Het aantal deelnemers is beperkt tot 8. Deelnemers krijgen een attest van deelname na het vierdaags traject. 

Lesgevers 

Lieve Maesmans (methodiekondersteuning) & Carry Flamant (opgeleide ervaringsdeskundige, methodiekondersteuning) 

Inschrijven 

Wens je je graag in te schrijven voor deze module? Vul dan onderstaand formulier in en dan nemen we zo snel als mogelijk contact met je op: 

Inschrijven kan je hier.

Opgelet: de einddatum voor de inschrijving van deze module eindigt 10 dagen voor aanvang van de module. 

Wens je meer info over deze module? Stuur ons een mailtje op info@delinkarmoede.be of bel ons via 02/204 06 90. 

 


Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen