Ga naar belangrijkste inhoud.

Iedereen kan een steentje bijdragen

Iedereen kan een steentje bijdragen door mee te werken aan het Link Effect

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Werk mee aan het Link Effect

Inschakelen van ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting kan je organisatie verrijken

Heb je een openstaande vacature voor ervaringsdeskundigen? Neem dan contact met ons op via de contactpagina zodat we deze mee kunnen opnemen in onze vacaturedatabank.

Neem contact op met ons

Maak gebruik van onze dienstverlening

DeLink zet zich dagdagelijks in om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden. Dit doen we door onze dienstverlening.

Ontdek ons aanbod

Steun deLink

Wil je ons steunen zodat wij onze slagkracht kunnen blijven behouden?
Je kan een bijdrage storten op het rekeningnummer BE22 8900 2439 7147.

Giften aan deLink zijn fiscaal aftrekbaar. Als je op jaarbasis voor minstens 40 euro schenkt, heb je recht op een fiscaal attest. Je ontvangt je attest per post. Je voegt dit toe aan je belastingaangifte.

Je attest geeft je recht op een belastingvermindering van 45% op het geschonken bedrag. Een gift van 100 euro kost je dus in feite maar 55 euro. DeLink geeft aan de overheid door wie een fiscaal attest ontving.

Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen