Ga naar belangrijkste inhoud.

Maak kennis met Lina Neeb: nieuwe inhoudelijk coördinator bij deLink

Maak kennis met Lina Neeb: nieuwe inhoudelijk coördinator bij deLink

Lina (42) is mama van twee heel fijne dochters en groeide op in Antwerpen. Dochter van een Duitse vader - vandaar de familienaam - en moeder van Waalse afkomst. Ze trok na haar studies naar Brussel, eerst het eerder stedelijke Brussel, om daarna af te zakken naar het groene Neder-over-Heembeek. Als beleidsmedewerker Oxfam, internationale solidariteit heeft zij nog maar een paar weken te gaan. In november start zij als inhoudelijk coördinator bij deLink.

Lina Neeb - nieuwe inhoudelijk coördinator bij deLink
Lina Neeb, nieuw inhoudelijk coördinator bij deLink

Het is maandagmiddag en we spreken af met Lina Neeb. Als beleidsmedewerker Oxfam, internationale solidariteit heeft zij nog maar een paar weken te gaan. Vanaf november start zij als inhoudelijk coördinator bij deLink. 

Dag Lina, we zagen elkaar al eens tijdens een eerste vergadering, maar velen kennen je nog niet. Kan je iets vertellen over jezelf?

Lina: Ik word dit jaar 43 en ben mama van twee heel fijne dochters! En wat de meeste ouders wellicht over hun kinderen zeggen, met twee compleet verschillende karakters. Ik zou mezelf niet beschrijven als fanatiek sportief, maar kan me wel uitleven in wandelen, yoga en lopen. Zeker als het op het werk wat drukker is, kan ik me daarin uitleven.

Ik ben opgegroeid in Antwerpen, heb een Duitse vader, vandaar de familienaam, en een moeder van Waalse afkomst. Na mijn studies trok ik naar Brussel. Nadat ik eerst meer het stedelijke Brussel opzocht, zakte ik een tiental jaar terug af naar het groene Neder-over-Heembeek.

Verder lees ik graag en houd ik van theater. Dat doe ik net iets te weinig, terwijl ik het zo ontspannend vind.  

“Wat me vooral aanspreekt aan deLink is de nadruk op participatie en empowerment en de manier waarop deLink daar invulling aan geeft.”

Waarom zet je de stap naar deLink? Wat is je motivatie?

Lina: De voorbije 20 jaar werkte ik als beleidsmedewerker voor internationale solidariteit, armoedebestrijding in het Zuiden. Ik deed dit met veel passie en overgave, maar heb de laatste jaren het gevoel dat de afstand met datgene waarvoor ik me wil inzetten, me te groot is. Ik heb zin om dichter bij het werkveld te staan, dichter aan te sluiten bij de Belgische context.

Wat me vooral aanspreekt aan deLink is de nadruk op participatie en empowerment en de manier waarop deLink daar invulling aan geeft. Iets waar ik fel in geloof en wat me enorm inspireert. Dat heeft snel mijn interesse opgewekt en me aangezet tot solliciteren. 

Heb je reeds enig idee waar je jouw klemtonen wil gaan leggen? Hoe je in de job zal gaan staan?

Lina: Ik wil vooral veel van jullie leren. Eerst en vooral van mijn collega’s, maar ook van onze vele partners. Wie zijn jullie? Hoe gaan we te werk? Wat is belangrijk? … Ik wil dus vooral tijd nemen om elkaar goed te leren kennen. Dat is voor mij de komende weken de eerste prioriteit.   

Welke acties wil je de eerste weken van je nieuwe baan ondernemen?

Lina: Veel gesprekken voeren, elkaar leren kennen, om te weten te komen wat iedereen doet, wat iedereen passioneert en graag doet. Maar ook te weten komen op welke manier wij werken, met wie we samenwerken en wat onze uitdagingen zijn. Dit vraagt vooral veel luisteren vooraf.  

“Het klinkt zo cliché, maar ik heb een ongelooflijke gevoeligheid voor onrechtvaardigheid. Dat is mijn drijfveer, zonder twijfel.” 

Wat was je vorige job en wat neem je daarvan mee? 

Lina: De job die ik achterlaat, is de job van beleidsmedewerker bij Oxfam, internationale solidariteit.

Tot een aantal jaren terug zette ik voornamelijk in op beleidsbeïnvloeding naar geweld tegen vrouwen. Een aantal jaren terug vroeg men mij om binnen de eigen organisatie te werken op gendergevoeligheid.

Waarbij ik bij beleidsbeïnvloeding vooral aandacht had voor het opzetten van externe vertrouwensrelaties, om aan vrouwenrechten de nodige zichtbaarheid te kunnen geven om zo meer te kunnen doorwegen op beleid, trachtte ik in eigen organisatie vooral de interne vertrouwensrelaties te versterken.     

Naast de job bij Oxfam, zetel(de) ik als voorzitter in de adviesraad ‘Gender en ontwikkeling’, internationale solidariteit. Daar probeer(de) ik vooral een brugfunctie te vervullen tussen beleid en de civiele maatschappij. Beleid vertrouwen doen krijgen in de adviesraad als orgaan, dát extern positioneren, boodschappen overbrengen naar beleid, is iets wat ik graag doe en goed kan.  

Dit vraagt in veel gevallen durf. Ik kan de nodige durf voor dag leggen, out of the box denken, mede door de verschillende krachten van mensen aan te spreken, samen te brengen en te doen samenwerken. Die dynamiek, daar krijg ik energie van.  

Verder zetel ik nog in een raad van bestuur bij een organisatie die werkt rond seksuele reproductieve rechten. Dit is iets wat ik verder nog blijf opnemen.  

“In de rollen die ik tot nu toe vervulde, kreeg ik vaak te horen dat ik fungeer als vertrouwenspersoon.” 

Wat maakt van jou een goede coördinator?

Lina: In de rollen die ik tot nu toe vervulde, kreeg ik vaak te horen dat ik fungeer als vertrouwenspersoon. Ik betracht de nodige ruimte te creëren om vertrouwen te hebben in mij als persoon en te schenken aan de anderen. Tegelijkertijd ga ik problemen niet uit de weg, maar maak die bespreekbaar. Hierdoor keer ik terug op het begrip van empowerment.

Als ik zeg dat ik oplossingsgericht ben, betekent dit niet dat de oplossing perse van mij moet komen. Een oplossing kan gevonden worden door eender wie rond de tafel.

Ik zie het eerder mijn taak om mensen voldoende vertrouwen te geven in hun eigen kunnen, door ze uit te nodigen tot mee nadenken en bij te dragen. Ik zal niet de luidste stem zijn die altijd aan bod komt, integendeel, ik zal eerder op zoek gaan om ook minder luide stemmen mee te laten participeren.

Ik krijg enorm veel energie van het samenbrengen van ‘krachten’ om zo samen tot iets te komen.

“Ik wil meewerken aan meer kansen voor iedereen, aan een leven waar eenieder recht op heeft.” 

Wat zijn je drijfveren in je dagelijkse leven?

Lina: Het klinkt zo cliché, maar ik heb een ongelooflijke gevoeligheid voor onrechtvaardigheid. Dat is mijn drijfveer, zonder twijfel. Ik kan me niet voorstellen om een andere job uit te oefenen, een job die betracht iets te veranderen aan het onrecht rond ons heen. Ik wil meewerken aan meer kansen voor iedereen, aan een leven waar eenieder recht op heeft.  

Hoe ziet jouw favoriete of ideale vrije dag eruit? 

Lina: Mijn ideale dag is een dag gevuld met frisse lucht, wandelen in de natuur. Mijn ideale dag mag er ook eentje zijn waar we erop uit trekken, met mijn man of gewoon met goede vrienden. Een dag waar we de tijd nemen om echt te praten, een mooie tentoonstelling bekijken of een stad bezoeken.

Hoewel als ik nu zou moeten kiezen, ik toch vooral voor de rust zou gaan en de natuur zou intrekken. Dat, in combinatie met beweging, maakt het toch wel echt mijn favoriete of ideale vrije dag.  

Dankjewel voor dit inspirerende interview en je openheid en veel succes met de nieuwe uitdaging!  


Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen