Ga naar belangrijkste inhoud.

Nieuwjaarswensen 2024: een jaar vol groei, kracht en inspiratie!

Nieuwjaarswensen 2024: een jaar vol groei, kracht en inspiratie!

2024 begon met geweldig nieuws: ons team werd aangevuld met enkele krachtige profielen en de Vlaamse overheid keurde de beroepskwalificatiedossiers voor onze opleidingen tot ervaringsdeskundige goed, twee cruciale mijlpalen. Welke kansen dit met zich meebrengt voor ons voor het aankomende jaar? Lees het in de nieuwjaarswensen voor 2024.

deLink Brussel - nieuwjaarswensen 2024- armoede & sociale uitsluiting

Beste lezer(es),
 
We gingen het nieuwe jaar van start met geweldig nieuws op verschillende vlakken. Allereerst werd ons team compleet. Met zowel extra ondersteuning voor ons team TAO maar ook voor onze organisatie.  

Ook konden we rekenen op goed nieuws vanuit de Vlaamse overheid. Zij keurde namelijk de beroepskwalificatiedossiers goed. Deze vormen de basis van onze nieuwe opleidingen tot ervaringsdeskundige. Dit is een cruciale mijlpaal voor ons. We popelen om hierrond aan de slag te gaan. 

In 2024 zetten we in op de samenwerking met de actoren die deze opleidingen zullen organiseren. De hogescholen zullen een essentiële rol spelen in de opleiding voor ervaringsdeskundigheid in beleid. De CVO’s blijven onze belangrijke partners voor de organisatie van de opleiding “basiswerk”. Bovendien gaan we actief op zoek naar de nodige middelen om ervaringsdeskundigheid in te zetten in de procesbegeleiding van deze opleidingen.

2024 wordt ook het jaar waarin we verder willen groeien naar een sterkere samenwerking met andere vormingsorganisaties. Hiervoor plantten we vorig jaar de zaadjes door een gezamenlijke visie te ontwikkelen en opportuniteiten voor samenwerking te identificeren. Dit jaar gaan we nog een stap verder en stellen we een gezamenlijk actieplan op voor de toekomst.  
 
En dat is niet alles! We beginnen het jaar met een nieuw aanbod dat voor het eerst gericht is op verenigingen waar armen het woord nemen. We starten met 3 pilootprojecten. 
 
Kortom, we zijn het jaar met veel positieve energie gestart en we willen deze energie met jullie delen.  
 
We wensen jullie allemaal een mooi en inspirerend jaar!   


Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen